Урологични операции с високо-технологичен диоден лазер LEONARDO® DUAL 200 W

Високо-технологичният диоден лазер LEONARDO® DUAL 200 W е лазерът с най-разнообразна употреба в урологията и на първо място при операции върху простатната жлеза.

Високо-технологичният лазер LEONARDO® DUAL 200 W от Biolitec® предоставя лазерна технология, която може да се използва в различни области на урологичната практика. Този лазер се използва от различни оперативни специалности в много високо-технологични болници и медицински центрове в целия свят.

Чрез комбиниране на две дължини на вълните (980 nm and 1470 nm) този лазер дава възможност за оптимално използване на трите начина на действие на лазерите – вапоризация (изпаряване), коагулация („заваряване“ на съдовете) и резекция (изрязване).

С комплексното използване на двете дължини на вълните този високо-технологичен лазер притежава големи преимущества при оперативното лечение на простатата, туморите на бъбреците, пикочния мехур и пениса, както и при изпаряването на кондиломи на пениса и опериране на стесненията на уретрата.

Дължината на вълната 980 nm е с висока абсорбция от хемоглобина, което представлява идеално качество за приложението на този лазер в урологията и особено при операции върху простатната жлеза. Изключително доброто кръвоспиране прави лазера подходящ за извършване на операции върху простатата и при възрастни високо-рискови и увредени пациенти.

LEONARDO® DUAL 200 W е подходящ за вапоризация, енуклеация и аблация на простатната жлеза. Специално разработените влакна дават възможност за отстраняване до 4g/min тъкан от простатата при изключително добро кръвоспиране. Това прави този лазер подходящ за извършване на операции при големи простатни жлези с обем над 100 сс. След операцията пациентите в повечето случаи могат да бъдат изписани  същия ден и със свален уретрален катетър.

LEONARDO® DUAL 200 W установява нови стандарти в лазерната хирургия на простатата. Новите диодни влакна са първите, които използват комбинация от две вълни с различни дължини, което прави лазера заедно с високо специализираните влакна подходящ при операции не само на простатата, но и такива извършвани както ендоскопски и лапароскопски, така и при отворени операции върху бъбреците, уретерите, пикочния мехур, пениса и тестисите.

Преимущества на LEONARDO® DUAL 200 W

 • Практически липсва кървене при изпаряването на простатата.
 • Свалянето на катетъра обикновено става в деня на операцията.
 • Повечето пациенти могат да се изпишат в рамките на 24 часа.
 • Възстановяването на пациентите след операция на простатата е много бързо.
 • Пациентите се връщат към нормална ежедневна активност в рамките ва 2-3 дни.
 • Възстановяване до пълна физическа активност става в рамките на 4-6 седмици.
 • Усложненията са много редки и като правило леки.
 • Не се засяга сексуалната функция.
 • Дълготрайно подобрение на силата на уриниране.
 • Значително намаляване на оплакванията от притискането на уретрата от простатата.

Рискове, свързани с извършването на операция с LEONARDO® DUAL 200 W

Всяка оперативна процедура крие определени рискове. Най-честите усложнения при използването на този лазер при опериране на простатата са:

 • Наличие на малко кръв в урината – типично за няколко дни до една седмица.
 • Раздразнение на пикочния мехур – често уриниране, понякога съпроводено със спешни позиви за уриниране.
 • Раздразнение на уретрата – често уриниране, парене при уриниране.
 • Ретроградна еякулация – спермата при еякулация се връща в пикочния мехур, а не се изхвърля навън през уретрата.

Безопасен ли е LEONARDO® DUAL 200 W?

LEONARDO® DUAL 200 W е изключително безопасен и високо ефективен лазер. С него се постига бързо и прецизно отстраняване на аденома на простатата и бързо възстановяване след операцията. Сериозните усложнения са изключение, като много рядко може се получи кървене или да се развие инфекция след операцията. Друго рядко усложнение е стеснението на уретрата, като честотата му е съизмерима с тази при другите разрешени за извършване лазерни операции върху простатата.

Операция с LEONARDO® DUAL 200 W или трансуретрална резекция на простатата (ТУРП)?

Исторически лечението на доброкачественото разрастване на простатата се свързва с отворена класическа операция. Тя представлява значителна хирургическа интервенция през корема и е свързана с продължителен болничен престой и дълго възстановяване.

С развитието на техниката става възможно до простатата да се достигне през уретрата и като се използва специфичен ток, жлезата да се нареже на малки парченца, които да се изсмучат навън през работния инструмент, наречен резектоскоп. Тази форма на оперативно лечение се нарича трансуретрална резекция на простатата (ТУРП). Трансуретралната резекция на простатата е предпочитана форма на оперативно лечение на аденома на простатата при обем на жлезата до 80 сс и е основа в лечението на доброкачествената простатна хиперплазия в продължение на десетилетия.

Стремежът и търсенето както на пациентите, така и на уролозите към по-бързо възстановяване, по-бързи резултати и по-малко, по-леки странични ефекти на лечението води до развитието на алтернативни методи на лечение на аденома на простатата. В последните две десетилетия силно развитие в лечението на аденома на простатата придобива използването на високо-технологични енергийни източници и на първо място различни видове лазери.

Целта на новите технологии е да са по-малко инвазивни, да са по-ефективни и да предоставят по-бързо възстановяване и по-бързо подобрение на оплакванията. От всички нови технологии за стандартна употреба при лечение на доброкачественото разрастване на простатата са разрешени само лазерите.

LEONARDO® DUAL 200 W представлява диоден лазер с висока мощност, който дава възможност за значително по-бързо извършване на операцията, при много малка кръвозагуба, бързо сваляне на уретралния катетър след операцията и възстановяване на нормална физическа активност.

Кога е показана операцията с LEONARDO® DUAL 200 W?

Показанията за лечение с LEONARDO® DUAL 200 W са същите както и за ТУРП и отворено оперативно лечение. Така че, всеки пациент, който е показан за извършването на ТУРП или отворено оперативно лечение, е показан и за извъшване на фотоселективна вапоризация на простатата със LEONARDO® DUAL 200 W.

Като правило мъжете с увеличена простата, които не се повлияват от медикаментозното лечение или предпочитат да се оперират, са подходящи за лечение с LEONARDO® DUAL 200 W. Освен това всички пациенти, които са получили усложнения от увеличената простата, също са показани за оперативно лечение и съответно за лечение с LEONARDO® DUAL 200 W.

Операция на простатата с LEONARDO® DUAL 200 W

Операцията на простатата с LEONARDO® DUAL 200 W представлява амбулаторна процедура, която се извършва от специално подготвен за това уролог. С този лазер простатата може да бъде отстранена ефективно както чрез изпаряване, така и чрез енуклеиране.

Анестезията може да бъде обща, спинална или нервен блок със седация. В зависимост от избраната техника за извършване на операцията се използват различни специални лазерни влакна и различни инструменти – резектоскоп или цистоскоп.

Операцията се извършва през уретрата, като урологът въвежда в нея съответния работен инструмент, с който се достига до простатата.

Вапоризацията на простатата става чрез единствения в света специално разработен за тази цел резектоскоп и лазерно влакно, даващо възможност да се изпари до 4 g/min тъкан. Изпаряването става чрез подобна на трансуретралната вапоризация техника. Лазерният лъч последователно се насочва към различните области на обструкция на уретрата от разрастналия се аденом. Последователно тъканта се изпарява, като се отнема максимално количество до преодоляване на запушването на уретрата. След изпарението на тъканта топлината слепва кръвоносните съдове, което в голяма степен намалява кървенето в сравнение с другите оперативни методи за лечение на доброкачественото разрастване на простатата.

Енуклеацията се извършва чрез използването на лазерен цистоскоп, по който към аденома се насочва енуклеационна лазерна нишка. Чрез нея аденомът последователно се излющва като едно цяло и се избутва в пикочния мехур, където се раздробява и изсмуква през уретрата.

Като правило след процедурата се поставя временно уретрален катетър за извеждане на урината от пикочния мехур. Продължителността на операцията зависи от обема и формата на простатата, но в повечето случаи трае около 1 час.

Лазерна операция на простатата с Biolitec Laser

Възстановяване след операция с LEONARDO® DUAL 200 W

Обикновено пациентите се наблюдават за няколко часа след операцията и могат да бъдат изписани.

Уретралният катетър в зависимост от обема на простатата и продължителността на операцията може да се свали веднага, но обикновено това се случва след 1-2 дни. При някои пациенти, особено при тези със значителни оплаквания или с увреден и слаб пикочен мехур, се налага катетърът да остане за по-дълъг период.

През първата седмица може да се очаква да има слаб дискомфорт, леко парене при уриниране и минимално количество кръв в урината. За кратък период от време може да има често уриниране или спешни позиви за уриниране. Те се дължат на адаптирането на функцията на пикочния мехур и уретрата към станалите промени и оперативната процедура.

Значителна част от пациентите установяват голямо подобрение в силата на струята при уриниране и подобряване на оплакванията в рамките на няколко дни след процедурата.

При пациентите с множество съпровождащи заболявания оплакванията може да не се подобряват толкова бързо и да е необходим по-дълъг период за подобряване на оплакванията.

Повечето от пациентите се връщат към нормалния си начин на живот в рамките на 2-3 дни след процедурата. Препоръчва се пациентите да се въздържат от тежки физически натоварвания и работа с вибриращи машини за поне 2-4 седмици след операцията. При физическо натоварване може да се получи значимо кървене и в тези случаи трябва да се потърси лекарска помощ.

Секс след операция с LEONARDO® DUAL 200 W

След операция с LEONARDO® DUAL 200 W сексуалните контакти трябва да се избягват за 2-3 седмици.

Пациентите трябва да се чувстват комфортно преди да пристъпят към извършването на полов акт.

В определени случаи пациентите могат да имат ретроградна еякулация или намален обем на еякулата, което обаче не повлиява на силата на оргазма и удоволствието от секса.

проф. Ненчо Смилов д.м.

Сподели това: