Видове лазери при оперативното лечение на ДПХ

От всички нови технологии за стандартна употреба при лечение на доброкачественото разрастване на простатата са разрешени само лазерите, като в момента около 60% от операциите по повод на аденом на простатата се извършват с тях.

Типове лазери

В момента разрешени за употреба в урологията са KTP:YAG (Калиум титанил фосфат), LBO:YAG (Литиум борат), Диодни лазери, Ho:YAG (Холмиум) и Tm:YAG (Тулиум) лазери.

Енергията на KTP:YAG (т. нар. зелен лазер) селективно се поглъща от хемоглобина, но не и от водата.

Този лазер прониква в тъканите на около 0,8 mm. Зеленият лазер се характеризира с много добрия кръвоспиращ ефект и тъй като енергията му се поглъща само от хемоглобина, дава възможност операцията да се извършва без контакт с тъканите или така наречената фотоселективна вапоризация (изпаряване) на тъканите. Проникването на лазера в дълбочина е малко, което допринася за бързото възстановяване на пациента. Допълнително преимущество на лазера е почти безкръвното протичане на процедурата.

Литиум борат (180-W LBO; GreenLight XPS) произлиза от зеления лазер. Дължината на вълната на двата лазера е еднаква. Литиум борат лазерът обаче е с по-бързо и по-ефикасно предаване на енергията и е с увеличено работно разстояние от тъканите, което го прави по-ефикасен. Недостатък на този лазер обаче е по-слабото кръвоспиране в сравнение с КТР лазера, без това обаче да намалява неговата безопасност.

Диодните лазери са с дължина на вълната между 940 до 1470 nm.

Тяхната енергия се абсорбира както от водата, така и от хемоглобина. Поради тази причина те имат едновременно много добър кръвоспиращ и изпаряващ тъканите ефект. Преимущество на диодния лазер е, че е с най-добър кръвоспиращ ефект в сравнение с останалите използвани лазери в урологията.

LEONARDO® DUAL 200 W представлява диоден лазер с висока мощност, който дава възможност за значително по-бързо извършване на операцията, при много малка кръвозагуба, бързо сваляне на уретралния катетър след операцията и възстановяване на нормалната физическа активност. Новите диодни влакна са първите, които използват комбинация от две вълни с различни дължини, което прави лазера, заедно с високо специализираните влакна, подходящ за операции не само на простатата, но и за ендоскопски и лапароскопски операции, както и за отворени операции на бъбреците, уретерите, пикочния мехур, пениса и тестисите. С този лазер могат да се използват всички методи за опериране на простатата –вапоризация, енуклеация, аблация и резекция.

Холмиумът е тип пулсов лазер, чиято енергия се поглъща от водата.

Дълбочината на навлизането му в тъканите на простатата е до 0.4 mm. Поради това увредата на тъканите в дълбочина е ограничена. Холмиум лазерът бързо спира кървенето от малките и със среден калибър съдове в дълбочина до 2 mm. Тъй като този тип лазер изисква контакт с тъканите, простатата може да бъде прецизно енуклеирана. Недостатък на този лазер е необходимостта от използването на морселатор за раздробяване на простатата в пикочния мехур преди да бъде изсмукана навън. Холмиум лазерът се използва предимно за извършване на операции върху простатата, за разбиване на камъни, прерязване на стеснения на уретрата и уретера и отстраняване на малки тумори в пикочните пътища.

Тулиум лазерът е с непрекъсната дължина 2000 nm на вълната.

Както при холмиум лазера, енергията на тулиум се поглъща само от водата, като малко по-късата дължина на вълната, в сравнение с холмиум лазера, намалява дълбочината на проникване в тъканите до 0.25 mm. Тулиум лазерът се използва за трансуретрална вапоризация, енуклеация и резекция на простатата.

проф. Ненчо Смилов д.м.

Сподели това: