Целта на сайта е да предостави на достъпен език обективна медицинска информация за основните заболявания при мъжа.

Представените материали са подготвени от лекари специалисти, но имат само информативно-образователна цел. Те не могат да заменят консултацията с лекар и не могат да служат за самодиагностика. В никакъв случай не предприемайте самолечение!

Авторите на публикациите и консултантите на prostata.bg са специалисти уролози с дългогодишна клинична практика.

проф. Ненчо Смилов д.м.

проф. д-р Димитър Младенов д.м.н.

д-р Николай Халачев д.м.

д-р Петър Лозев

д-р Дажамал Заргани

д-р Тодор Пепелджийски

д-р Веселин Стаев

д-р Панчо Панчев

д-р Марио Ал-Каму

д-р Веселина Карчева

Източник на изображенията: shutterstock, ако не е посочено друго.

Екипът на Prostata.bg

Сподели това: