За нас

Целта на сайта е да предостави на достъпен език обективна медицинска информация за основните заболявания при мъжа.

Представените материали са подготвени от лекари специалисти, но имат само информативно-образователна цел. Те не могат да заменят консултацията с лекар и не могат да служат за самодиагностика. В никакъв случай не предприемайте самолечение!

Авторите на публикациите и консултантите на prostata.bg са специалисти уролози с дългогодишна клинична практика.

проф. Ненчо Смилов д.м.

 • Специалности по обща хирургия и урология - МА София
 • Магистратура по здравен мениджмънт - МА София
 • Дисертация за научна степен д.м. на тема „Ранна диагностика на простатния карцином и оценка на риска“
 • Множество квалификационни курсове в България: "Лазери в урологията", "Ендоурологични методи на лечение на уролитиазата", "Биопсии под ехографски контрол в урологията, уретроскопия и цистоскопия.", „Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни в урологията”, „Диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол”, „Ендоурология“, „Лапароскопска хирургия“ и др.
 • Специализация „Лапароскопски операции в урологията“ - UNIVERSITÄTSKLINIKUM HALLE, Германия
 • Курс „Възстановяване на ерекцията и континенцията при мъже – поставяне на пенисни протези и изкуствен уретрален сфинктер“ - EVELYN CAMBRIDGE SURGICAL TRAINING CENTRE, Англия
 • Курс „Хирургично лечение на гениталния пролапс и уринарна стрес-инконтиненция при жени“ - PRIVATE HOSPITAL SAINTE MARIE, Франция
 • Курс "Сакрална невромодулация за уринарна инконтиненция/ретенция" - KLINICUM KULMBACH, Германия
 • Автор е на повече от 150 публикации в областта на карцинома на простатната жлеза, реконструктивната урология и дисфункциите на долните пикочни пътища, в т.ч. е автор на монографията „Диагностика на простатния карцином – практически аспекти“ (Фондация Урология 2017 г.), съавтор на „Мини-инвазивна урология“ (Фондация Урология 2012 г.) и на учебника „Хирургични болести“ (АРСО 2016 г.).
 • Зам.-главен редактор на списание „Съвременни Медицински Проблеми“
 • Член на редакционния съвет на списание "Урология и Ендоурология" и рецензент към Central European Journal of Urology
 • Член на: Българско Урологично Дружество, Национален Съсловен Съюз На Лекарите-Хирурзи, Българско Хирургическо Дружество, Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината, Национален Съсловен Съюз на Лекарите-Хирурзи, European Association of Urology, International Continence Society, European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

проф. д-р Димитър Младенов д.м.н.

 • Специалности по урология - МА София
 • Магистратура по здравен мениджмънт - МА София
 • Дисертация за научна степен д.м. на тема „Приложение на интервенционалния ултразвук за диагностика и лечение на урологичните заболявания“
 • Дисертация за научна степен д.м.н. на тема „Доброкачествена простатна хиперплазия – прогностични критерии за прогресивно развитие и избор на лечение”
 • Курсове за редица високо специализирани дейности в урологичната практика: "Биопсии под ехографски контрол в урологията, уретроскопия и цистоскопия.", "Лазери в урологията", "Ендоурологични манипулации при уретеролитиаза", „Спешни манипулации в урологията”, „Екстракорпорална литотрипсия” и др.
 • Специализация "Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни" - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДОРТМУНД, Германия
 • Специализация "Интервенционален ултразвук и ендоурология" - НАЦИОНАЛЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТОКИО, Япония
 • Специализация "Ендоурология, лазертерапия на урологични заболявания и бъбречна трансплантация" - ЛУДВИГ МАКСИМИЛИАН УНИВЕРСИТЕТ МЮНХЕН, Германия
 • Специализация "Лапароскопска хирургия и ендоурология на горните пикочни пътища" - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗАЛЦБУРГ, Австрия
 • Краткосрочни специализации в чужбина: "Интервенционален ултразвук в урологията" (Копенхаген, Дания), "Детска урология" (Кембридж, Великобритания), "Семинари по урология" (Залцбург, Австрия)
 • Автор е на над 300 научни публикации и доклади в различни области на урологията. Участва като съавтор в няколко учебника и 5 монографии. Последната му самостоятелна монография е „Доброкачествена простатна хиперплазия” издадена през 2017 г.
 • Заместник главен редактор на списание "Урология и Ендоурология"
 • Член на редакционния съвет и официален рецензент на Central European Journal of Urology (CEJU).
 • Член на редица национални и международни медицински дружества и редакционни колегии на научни списания

д-р Николай Халачев д.м.

 • Специалност по урология - МУ София
 • Дисертация за научна степен д.м. на тема „Роля на уродинамичните изследвания при СДПП при мъже“
 • Допълнителни квалификационни курсове: "Интервенционална ехография в урологията", "Тазова реконструктивна и антиинконтинентна хирургия при жени" (Италия), "Сакрална невромодулация за уринарна инконтинеция/ретенция" (Германия), "Анатомия, физиология и хирургично лечение на гениталния пролапс и стрес уринарна инконтиненция при жени (Франция) и др.
 • Множество участия в научни доклади и публикации.
 • Области на научен интерес: онкоурология, детска урология, минимално инвазивни методики в урологията, урология на тазово дъно и женска инконтиненция, уродинамични изследвания.
 • Член на БЪЛГАРСКОТО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО и ЕВРОПЕЙСКОТО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО.

д-р Петър Лозев

д-р Дажамал Заргани

д-р Тодор Пепелджийски

д-р Веселин Стаев

д-р Панчо Панчев

д-р Марио Ал-Каму

д-р Веселина Карчева

Източник на изображенията: shutterstock, ако не е посочено друго.

Екипът на Prostata.bg

Сподели това: