Защо ракът може да се появи отново след лечение?

Понякога ракът, след проведено лечение, се появява отново. Това става, защото може да останат ракови клетки след лечението. Тези клетки не могат да се видят по време на операцията или на скенер или ядрено магнитен резонанс. С времето тези клетки се размножават и туморът може да се установи с образни изследвания.

Когато се планува лечението, целта е карциномът да се отстрани целият и пациентът да се излекува. Това се постига, като заедно с тумора се отстранява здрава тъкан около него. Това се прави, за да е сигурно, че е отстранен напълно целия тумор, без да се пипа или да се натиска той по време на операцията.

За да се намали риска от рецидив след оперативното лечение на рака могат да се използват други форми на лечение след операцията (адювантна) и преди операцията (неадювантна) терапия.

Допълнителните форми на лечение са:

При някои други ракови образувания, като левкемия и лимфома, оперативното лечение не е подходящо. В тези случаи могат да се използват химиотерапия, лъчетерапия или таргетна терапия. Понякога използването на комбинираното лечение може да е по ефективно.

За съжаление няма лечение, което да гарантира 100% излекуване от рака.

Понякога остават ракови клетки, които се развиват и ракът се появява отново.

Това може да се случи в различен период от време, понякога след много години.

Когато ракът се появи в същата област, където е бил първоначално отстранен, го определяме като локален рецидив. Когато ракът се установи в друга област на тялото, различно от първоначалното, го наричаме вторичен рак или метастаза. Метастазите се образуват, когато клетки от първичния рак преминат през кръвоносните или лимфните съдове в други части на тялото. Там те се развиват и образуват нови тумори. Понякога рецидивиращите и вторичните тумори се определят като напреднал рак.

Ако карциномът се появи отново, обикновено може да се лекува. В тази ситуация терапията е насочена към контролиране на тумора. Понякога това може да продължи месеци и години. В някои случаи е възможно да се проведе и лечение, което напълно да ликвидира тумора.

проф. Н. Смилов

Сподели това: