Субконтрактилен пикочен мехур – техники за подпомагане на уринирането

Поради непълното изпразване на пикочния мехур и в някои случаи голямото количество остатъчна урина, трябва да се предприемат различни опити, за да се изпразни мехура. Това може да намали риска от развитието на пикочни инфекции и свързаните с тях микционни смущения, честото уриниране и в някои случаи инконтиненцията (изпускането) на урина. Има няколко начина, които могат да подпомогнат уринирането и изпразването на пикочния мехур.

Релаксация

За да се изпразва ефективно пикочния мехур, е необходимо детрузорният мускул да се съкрати и в същото време сфинктерният мускул да се отпусне. Функционалното състояние на мускулите както на шийката на пикочния мехур, така и на сфинктера на уретрата силно зависят от моментното психологическо състояние на съзнанието. Напрежението и моментният стрес могат да причинят контрактура или повишаване на тонуса на мускулите на сфинктерите, което да затрудни уринирането и съответно ефективното изпразване на мехура. Поради тази причина трябва човек да си създаде комфорт и техника на отпускане на тазовото дъно и спокойствие за ефективно уриниране.

Двукратно и трикратно уриниране

Удачно е да се направят през кратък период от време неколкократни опити за ефективно уриниране и изпразване на мехура. Това обикновено става като след първоначалното уриниране леко се промени позицията на тялото и се прави опит за повторно уриниране, Това е особено ефективно при наличие на значително цистоцеле и остатъчна урина.

Метод на Valsalva

При този метод коремните мускули се напрягат при опит да се изпразни максимално пикочния мехур. При навеждане напред се напряга коремната стена като по-този начи се повишава коремното налягане и съответно налягането в пикочния мехур, с което уринирането може да бъде по-ефективно.

Метод на Crede

Използва се притискане с ръцете на долната част на корема за подпомагане на ефективността на уриниране. Това най-добре се постига с натискане с двете ръце долната част на корема над пубисните кости при навеждане на тялото напред.

Рефлексно уриниране

Методът представлява опит за активиране на рефлекса за уриниране чрез ритмична перкусия (ритмично потупване) непосредствено над пубисните кости. Този начи не е ефективен във всички случаи, но може да е полезен при някои пациенти. Други рефлекторни методи за стимулиране на уринирането са чрез стискане на главичката на пениса или кожата на тестисите, теглене на пубисното окосмяване и дигитална стимулация на ректума. Тези методи са различно ефективни при различните пациенти.

проф. Ненчо Смилов д.м., д-р Джамал Заргани

Сподели това: