Лечение на субконтрактилния пикочен мехур

Медикаменти

В момента лечението на субконтрактилния пикочен мехур е ограничено поради липсата на консенсус по отношение на дефиницията и достатъчно данни от проведените клинично проучвания. Наличните лекарства за лечението на субконтрактилния пикочен мехур са с ограничен ефект. Парасимпатикомиметиците стимулират мускариновите рецептори в пикочния мехур. Такива лекарства са дистигмин и бетанехол. Бетанехолът действа чрез стимулиране на нервите за контракция на пикочния мехур. Обикновено дозировката е 10 mg до 15 mg приет през устата 3 до 4 пъти дневно. Страничните ефекти са замаяност, гадене, повръщане, болки в корема, диария, увеличено слюноотделяне, изпотяване и главоболие.

Други лекарства, които могат да се използват при субконтрактилния пикочен мехур, но са насочени предимно към лечението на субвезикалната обструкция, дължаща се на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) при мъжете, са α-блокерите (алфузозин, доксазозин, тамсулозин) и антиандрогени (финастерид, дутастерид).

Сакрална невростимулация

Този метод на лечение използва електростимулция на сакралните нерви. Сакралните нерви контролират мускулите на пикочния мехур. Електростимулацията помага на мозъка и нервите да подобрят действието си, за да може пикочния мехур да работи добре. Този метод се състои от два етапа. Първият етап е тестови и се преценява дали методът значително повлиява оплакванията и функцията на пикочния мехур на пациента. Ако тестът е успешен и уринирането е по-лесно и по-успешно, може да се пристъпи към имплантиране на постоянен стимулатор на сакралните нерви. Този метод на лечение не е успешен във всички случаи и невинаги повлиява всички оплаквания. Тъй като преди имплантирането на постоянния стимулатор се минава през етап на тестуване, много хора се съгласяват със извършването на тест за сакрална невромодулация.

InFlow устройство

Жените, които са със субконтрактилен пикочен мехур и използват периодична или постоянна катетеризация, алтернативно могат да изпразват мехура чрез InFlow устройство. InFlow е одобрено за използване от FDA в САЩ през 2014 г. Това устройство представлява протеза за уриниране, показана за употреба при жени с непълно изпразване на мехура, дължащо се на слаба мускулатура.

InFlow се поставя в уретрата и представлява изработена от силикон клапа-помпа, която се подменя на 29 дни. Уринирането става чрез активиране с дистанционно при нормален дебит. Основните усложнения са инфекция на пикочните пътища и инкрустация на устройството.

проф. Ненчо Смилов д.м., д-р Николай Халачев д.м.

Сподели това: