Субконтрактилен пикочен мехур – симптоми и диагностика

Симптоми

Симптомите при субконтрактилния пикочен меур са изразени в различна степен и комбинация.

 • Намалена чувствителност за пълнота на пикочния мехур

Обикновено човек започва да изпитва усещането, че му се уринира при количество на урина в мехура около 125 – 150 ml. При намалената чувствителност пациентът няма чувството за изпълване с урина на мехура и съответно няма позив за уриниране. В определени случаи чувството се определя като пълнота в корема, като урината в мехура може да е над 1 литър.

 • Отделяне на малко количество урина при уриниране

Силата на контракция на мускула на мехура е по-слаба и за по-кратък период от време. Поради тази причина и отделеното количество урина е по-малко.

 • Напъване при уриниране

При субконтрактилния пикочен мехур пациентите имат чувството за пълнота и инстиктивно с напъване на коремните мускули се опитват да изхвърлят по-голямо количество урина от мехура. Обикновено това е ефективно при едновременно отпускане на тазовото дъно

 • Неколкократно уриниране през кратък период от време

Пациентите уринират неколкократно през кратък период от време, като първоначално се отделя определено количество урина. След няколко минути се получава позив или с напъване може да се отдели още известо количество урина. Понякога е възможно да се уринира няколко пъти.

 • Слаба струя

Слабата струя е свързана с намалената сила и/или продължителност на контракцията на детрузора. Поякога пациентите уринират на капки и с прекъсване.

 • Ретенция на урината (задръжка на различно количество урина в мехура)

Когато не може да се изпразни напълно мехура, някои пациенти уринират на капки, други с напъване отделят малко урина, а трети не могат да уринират въобще.

При субконтрактилния пикочен мехур изпускането на урина не може да се контролира. Може да се изпуснат само няколко капки урина, а понякога и големи количества. Понякога изпускането на урина става по време на сън.

 • Често уриниране

Честото уриниране е многократното ходене до тоалетна пред деня и нощта и обикновено се отделя малки количества урина. Смята се, че ходенето до тоалетна повече от 8 пъти на 24 часа е често уриниране. В някои от случаите пациентите планувано ходят често да уринират, за да контролират инконтиненцията.

 • Периодични инфекции на пикочните пътища

Кагато инфекциите са повече от две в рамките на шест месеца или три в рамките на една година, може да се предполага наличие на субконтрактилен пикочен мехур.

Диагностика на субконтрактилния пикочен мехур

Диагнозата и лечението на субконтрактилния пикочен мехур се провежда от специализиран уролог. Необходимо е провеждането на анамнеза, физикален преглед, кръвни, образни и функционални изследвания и обсъждане на дневник на уринирането.

Цистоскопията се извършва с малък ригиден (негъвкав) или гъвкав инструмент. Той се вкарва в мехура през уретрата. По този начин се извършва директен оглед на уретрата и пикочния мехур за възпаление, камъни, тумори, стриктура (стеснение) и други промени. При използването на ригиден цистоскоп изследването се извършва с анестезия. При използването на гъвкав цистоскоп обикновено анестезия не се налага, освен локално обезболяване с лубрикант.

 • Ехография на пикочния мехур и бъбреците

Определянето на остатъчната урина след уриниране с ултразвук е лесно и достатъчно точно за общата практика изследване. Остатъчната урина може да бъде определена и с катетеризиране или с уродинамично изследване. И в двата случая обаче става въпрос за инвазивно изследване и съпроводените с това, макар и леки, усложнения и дискомфорт на пациента. Допълнително ехографията на пикочния мехур, бъбреците и таза може да установи наличието на тумори, дивертикули и камъни в мехура, тумори и камъни в бъбреците и да определи формата и размера на простатната жлеза и друга патология в таза.

 • Интравенозна пиелография

Това е рентгеново образно изследване, което изисква венозното инжектиране на контраст, който се отделя през бъбреците. Изследването дава възможност да се визуаризират бъбреците, уретерите и пикочния мехур и дава допълнителна функционална информация за пикочните пътища.

 • Компютърна томография на корема и таза

Това образно изследване също изисква приложението на контраст, но има отлично контрастно разграничаване на тъканите и дава значително повече информация от интравенозната пиелография. С компютърната томография може да се установят камъни, тумори, малформации и огнища на възпаление, които немогат да се установят с другите методи на изследване.

Уродинамичното изследване включва група от тестове, които измерват едновременно наляганията и функцията на долните пикочни пътища. Цистометрията измерва налягането и обема, а електромиографията измерва активността на пикочния мехур. Видеоуродинамиката допълнително използва видеозапис, който се анализира като дава допълнителна анатомична и функционална информация. Уродинамичното изследване е златен стандарт при диагностиката на дисфункциите на долните пикочни пътища и е задължително в повечето случаи преди да се вземе решение за оперативно лечение. При субконтрактилния пикочен мехур се установява намалена чувствителност на мехура във фазата на пълнене на пикочния мехур, увеличена остатъчна урина след изхождане и намален контрактилитет и изпразване на мехура.

проф. Ненчо Смилов д.м., д-р Николай Халачев д.м.

Сподели това: