Карцином на бъбрека

Карцином на бъбрека

Какво е карцином на бъбрека?

Карциномът на бъбрека е по-чест при мъжете, отколкото при жените. Значително по-често от това заболяване се засяга единия бъбрек и много рядко двата бъбрека. Най-често се среща бъбречно клетъчният карцином (БКК). Той представлява 90% от всички ракови образувания на бъбрека. БКК започва да се развива от кората на бъбрека.

Светлоклетъчен карцином на бъбрека под микроскоп
Светлоклетъчен карцином на бъбрека под микроскоп

Има различни видове БКК, като най-честият вариант е светло клетъчният карцином.

Други по-редки видове са папиларният бъбречно клетъчен карцином, хромофобният бъбречно клетъчен карцином и карцином на събирателните каналчета на бъбрека.

Друг вид рак на бъбрека е карциномът на уретера и бъбречното легенче или преходноклетъчен карцином. Този тип рак значително по-често се установява в пикочния мехур и се лекува по-различен начин от бъбречно клетъчния карцином.

Значително по-рядко при децата и възрастните се установява нефробластома или тумор на Wilm.

Какви са причините и рисковите фактори за поява на карцином на бъбрека?

Причините за развитието на рак не са напълно изяснени. Някои неща обаче може да повишат риска от образуването на карцином. Тези неща се наричат рискови фактори. Наличието на тези рискови фактори обаче съвсем не означава, че непременно ще се развие рак на бъбрека.

Възраст

С повишаването на възрастта се увеличава и рискът от развитието на рак на бъбрека. Повечето хора с карцином на бъбрека са над 60 години.

Тютюнопушене

Колкото повече и по-дълго пуши човек, толкова рискът от развитието на карцином на бъбрека се увеличава. Спирането на тютюнопушенето намалява риска от развитие на рак на бъбрека.

Наднормено тегло

Проучванията показват, че наднорменото тегло повишава риска от развитие на рак на бъбрека.

Съпровождащи заболявания

Високото кръвно налягане леко увеличава риска от развитие на рак на бъбрека. Повечето хора с високо кръвно налягане обаче не развиват такъв рак.

Хората с напреднало заболяване на бъбреците са с повишен риск, особено тези на хрониодиализа, за развитие на бъбречен карцином.

Фамилна анамнеза за карцином на бъбрека

Повечето карциноми на бъбрека нямат наследствена предиспозиция. Повишен риск обаче може да има, ако братя, сестри или родители са имали рак на бъбрека.

Генетичен риск

Някои генетични състояния са с повишен риск от развитието на бъбречен карцином. Такива са болест на von Hippel-Lindau, папиларен бъбречно клетъчен карцином и синдром на Birt-Hogg-Dube.

Карциномите, които са свързани с генетични промени, се появяват в по-млада възраст, по-често са множествени и по-често засягат двата бъбрека.

Влияние на вредности в работната среда

Повишен е рискът от рак на бъбреците при работа с доменни или коксови пещи в стоманодобивната и въгледобивната промишленост. Излагане на кадмий, олово, азбест и трихлоретилен също повишават риска за развитие на рак на бъбрека.

Какви са симптомите на карцином на бъбрека?

Малките карциноми на бъбрека обикновено не предизвикват оплаквания. Тези тумори обикновено са в ранен стадий и се установяват случайно при извършване на някакво образно изследване поради друга причина.

Основните оплаквания от рака на бъбрека са:

Прочети още…Карцином на бъбрека

Сподели това: