Лъчелечение на инвазивен и напреднал карцином на пикочния мехур

Лъчелечението (радиотерапия) използва високо енергийни лъчи, които разрушават раковите клетки. Тези лъчи може да се използват за излекуване на карцином на пикочния мехур (радикална радиотерапия) или за облекчение на симптомите (палиативна радиотерапия).

Ако ракът е ограничен в таза, може да се опита бъде излекуван в определени случаи с лъчелечение. Обикновено с лъчелечението се провежда и химиотерапия, която прави раковите клетки по-чувствителни на радиотерапията. Тази форма на комбинирано лечение се нарича хеморадиация.

Лъчелечението се планира внимателно. То се извършва в амбулаторни условия. Единичната процедура обикновено трае 10-15 минути и се провежда 5 дни в седмицата.

Ако карциномът се е разпространил извън таза в други области на тялото, лъчелечението може да помогне за контролиране на оплакванията. В тези случаи обикновено се провеждат 1-5 облъчвания, като страничните ефекти са леки.

Лъчелечение за излекуване на карцином на пикочния мехур (радикална радиотерапия)

В определени случаи карциномът на пикочния мехур може да бъде излекуван с лъчелечение. В тези случаи се избягва оперативното отстраняване на пикочния мехур.

Едновременно с лъчелечението се провежда и химиотерапия с mitomycin и 5-fluorouracil. Комбинацията на двата метода прави лечението значително по-ефективно. Това се дължи на факта, че под въздействието на химиотерапията раковите клетки стават по-чувствителни на лъчелечението.

Обикновено химиотерапията се провежда ежедневно от понеделник до петък през първата и четвъртата седмица от радиотерапията.

Химиотерапията може да бъде проведена и преди лъчелечението. В този случай целта е ракът да се свие и да се намали неговия обем, както и да се намали риска от рецидив на тумора след лечението.

Как се провежда лъчелечението?

Лъчелечението се провежда в клиниките по лъчелечение на серии от кратки ежедневни сеанси. Обикновено лечението се извършва амбулаторно. Всеки сеанс продължава 10-15 минути.

Лечението обикновено се провежда от понеделник до петък с почивка през събота и неделя. Курсът на лечение при карцином на пикочния мехур е с продължение от 4 до 7 седмици.

Какви са начините за провеждане на лъчелечението?

  • Образ насочена радиотерапия

В този случаи лъчелечението се коригира прецизно съобразно размера и позицията на пикочния мехур. За да се постигне това, преди и понякога по време на терапията се правят снимки на пикочния мехур, за да може точно да се определи в коя зона да се направи облъчването. Това прави терапията много точна.

  • Интензитет модулирана радиотерапия

Този метод позволява да се извършва облъчване с различни дози радиолъчи на различни части от пикочния мехур. Това означава, че по време на терапията по-ниски дози радиолъчение ще се насочат към здравите тъкани, обграждащи тумора, и по този начин ще се намали значимо риска от непосредствено появилите се и в дългосрочен план странични ефекти. Също така по-високи дози лъчение могат да бъдат насочени директно към тумора. Методът е полезен при пациенти с големи тумори в пикочния мехур или метастази в лимфните възли на таза.

Планиране на лъчелечението

Лъчелечението се планира винаги много внимателно, за да сме сигурни, че то ще бъде колкото е възможно по-ефективно.

При първата визита се извършва компютърна томография на областта, която ще бъде облъчвана. Това помага да се определи точната доза и областта, която ще бъде третирана.

Терапевтични сесии

Всяка сесия започва с комфортното позициониране на пациента върху терапевтичната маса на апарата за лъчелечение. По време на терапията пациентът е сам в залата, но може да разговаря с лекаря, който наблюдава процедурата от съседната стая.

Лъчелечението не е болезнена процедура, но пациентът трябва да стои неподвижно за няколко минути по-време на терапията.

Лъчелечение за контролиране на оплакванията (палиативна лъчетерапия)

Палиативната лъчетерапия е показана само за облекчаване на оплакванията от напредващия туморен процес, обикновено в различни части на тялото. Обикновено се провеждат 1 – 5 процедури в рамките на една седмица. Страничните ефекти са редки и обикновено леки.

Лечение на оплакванията от пикочния мехур

Лъчелечението се използва за облекчаване на оплакванията от болки или кървене от пикочния мехур. Обикновено се извършват 3 процедури през ден в рамките на една седмица.

Всяка процедура трае около 10-15 минути. Понякога и една процедура е достатъчна.

Лечение на оплакванията от болки в костите

Обикновено за повлияване на болките е необходима една процедура. Понякога се налага обаче провеждането на 5 последователни процедури, за да се постигне желания ефект.

Необходими са 4 до 6 седмици за да се постигне максималния ефект от лъчелечението. В някои случаи обаче облекчаването на болките може да се постигне значително по-рано.

Допълнителна информация на английски език можете да видите тук.

проф. Н. Смилов

Сподели това: