Видове лечение на карцином на простатата

За да се прецени коя форма на лечение на карцином на простатата е най-подходяща, лекарят взима предвид възрастта, придружаващите заболявания, стойността на ПСА, сборът по Глисън и дали карциномът е ограничен в простатата, както и дали се е разпространил в други области на тялото.

Карциномът на простатата е вторият по честота диагностициран рак при мъжете. През 2012 година се диагностицирани 1 100 000 мъже с карцином на простатата, което представлява 15% от всички диагностицирани ракови заболявания.

Повечето случаи на простатен карцином се откриват в ранните етапи на развитие на рака. Тогава ракът на простатата се развива много бавно. При тези случаи (когато има поставена диагноза), не е необходимо да се бърза и веднага да се търси решение на проблема.

Лечение при ранен карцином на простатата

След извършването на биопсия на простатата организмът се стреми да ограничи мястото на предизвиканата травма от извършените пункции за взимане на материал за изследване от жлезата. Това става чрез образуването на сраствания, които ограничават локално образувалото се възпаление вследствие на множеството убождания. За да може простатата да се оперира безопасно, трябва да минат 6 до 8 седмици от извършването на биопсия. През това време тези сраствания изчезват и простатата може да се оперира безопасно. Освен това през този период от време могат да се извършат всички необходими изследвания и консултации, за да се определи подходящата форма на лечение.

При карцинома, ограничен в простатата, може да бъде препоръчано:

 • активно проследяване;
 • оперативно лечение;
 • лъчетерапия със или без андроген лишаваща терапия;
 • изчакващо наблюдение.

Лечение на авансиралия (напреднал) карцином на простатата

Авансиралият рак на простатата се определя като локално напреднал, ако няма разсейки в други области на тялото и метастатичен, когато има далечни метастази.

Лечение на локално авансиралия карцином на простатата

Лечението на локално авансиралия карцином се провежда с:

 • радикална простатектомия (хирургическо отстраняване на цялата простата), в определени случаи с провеждането на лъчелечение непосредствено след операцията (адювантно лъчелечение);
 • лъчелечение, обикновено съпроводено с продължителна андроген лишаваща терапия;
 • андроген лишаваща терапия в случаите, когато пациентите не са показани за локално оперативно или лъчелечение, с агресивно протичане и напреднал локално тумор;
 • в случаи след оперативно отстраняване на простатата и разсейки в околните лимфни възли може да се използва андроген лишаваща терапия самостоятелно или в комбинация с лъчелечение;
 • при възрастни пациенти, при които не се очаква дълъг живот и при които карциномът все още не е дал симптоми, или при такива, които имат придружаващи заболявания, се препоръчва изчакващото наблюдение.

Изчакващото наблюдение е препоръчително при пациенти с множество придружаващи заболявания и при които преживяемостта не се очаква да е повече от 5 години. В този случай редовните изследвания на ПСА , ректалното туширане и биопсиите на простатата не се извършват редовно.

Лечение на метастатичния карцином на простатата

Ако пациентът има оплаквания, характерни за системно напреднал рак на простатата, като невъзможност за уриниране или болка в костите, лечението е насочено към облекчаване тези оплаквания. Това лечението се провежда със системна терапия и може да включва андроген лишаваща терапия.

Активното проследяване като форма на поведение при карцином на простатата

Простатният карцином в много случаи започва без оплаквания. Това дава възможност някои пациенти да се въздържат от  активна форма на лечение и да предпочетат активно да се наблюдават.

Допълнително, лечението на простатния карцином може да предизвика странични ефекти, като еректилна дисфункция (невъзможност за получаване и поддържане на ерекция) и невъзможност да се задържа урината. Това намалява качеството на живот на пациентите и в някои случаи дори води до социална изолация.

Активното наблюдение е възможна форма на поведение при пациенти с рак на простатата с нисък риск, които могат да бъдат лекувани оперативно или с лъчетерапия, на по-късен етап, когато се установи активност на тумора.

Все по-често започват да се използват геномни тестове за преценка дали даден пациент е подходящ да влезе в протокол на активно проследяване или не.

По време на активното наблюдение ракът на простатата трябва внимателно да се проследява за признаци на активност и нарастване. Когато се установи развитие на тумора, веднага трябва да се премине към активно лечение.

Контролът върху тумора на пациентите влезли в протокол на активно проследяване се извършва с изследване на ПСА на всеки 3 – 6 месеца, ректално туширане поне веднъж годишно и извършване на простатна биопсия през първата година и последващи биопсии на всеки 2 – 5 години.

Локални форми на лечение на карцином на простатата

Локалното лечение на рака има за цел неговото отстраняване от определена, ограничена област в тялото. При пациентите с установен рак на простатата в ранен стадий, локалната терапия може да отстрани карцинома напълно. Локалните форми на лечение на рака на простатата включват оперативно отстраняване на простатата и лъчелечение.

При мъже, диагностицирани с начална форма на простатен карцином, тези форми на лечение са препоръчителни.

При разпространение на рака извън простатата се използва системно лечение, което може да разрушава раковите клетки в други области на тялото.

Хирургично лечение на карцином на простатата

Хирургичното лечение на рака на простатата включва премахване на простатата и околната здрава тъкан. Видът на оперативното лечение зависи от етапа на заболяването, общото състояние на пациента и придружаващите заболявания.

Отворена радикална простатектомия

При конвенционалната (отворена) радикална простатектомия се премахват цялата простата, семенните мехурчета, семепроводите и в някои случаи малка част от пикочния мехур (шийката на пикочния мехур) и нервите поддържащи ерекцията на пениса (съдово-нервните снопове), разположени непосредствено странично покрай простатата. Отстраняването на лимфните възли в таза, представлява част от радикалното оперативно лечение на рака на простатата което зависи от риска за наличие на разсейки от рака в тях.

Лапароскопска /роботизирана) радикална простатектомия

Лапароскопската/роботизираната радикална простатектомия представлява малко инвазивен методи, който се характеризира с по-бързо възстановяване на пациентите, по-малко кървене и с по-малко болка след операцията. За извършването на операцията се използват камера и оперативни инструменти, които се въвеждат в коремната кухина на пациента през малки дупки.

Нежелани ефекти на радикална простатектомия

Нежеланите ефекти на радикалната простатектомия, независимо от начина на извършване, са свързани с проблеми със сексуалната функция и изпускането на урина. Те могат да бъдат със съизмерима честота и тежест както при лапароскопската и роботизираната, така и при отворената операции. Запазването на нервите, отговарящи за ерекцията, може да запази сексуалната функция. Оргазъм може да има въпреки прерязването на някои нерви, тъй като ерекцията и оргазмът са два отделни процеса на сексуалната функция. Ерекцията може да се подобри с използването на лекарства, инжекции и в краен случай с поставянето на пенисни импланти. Тежките форми на изпускане на урина също могат да се лекуват оперативно с поставяне на ленти за задържане и в тежките случаи на изкуствен уринарен сфинктер.

Лъчелечение на простатния карцином

Лъчелечението включва външна лъчева радиацинонна терапия, брахитерапия, интензивно модулирана радиационна терапия и протонна терапия.

Външна лъчева радиационна терапия

Външната лъчева радиационна терапия (ВЛРТ) е най-честата форма на лъчелечение. Използва се машина извън тялото на пациента, която насочва радиолъчи върху зоната, обхваната от туморни клетки. В някои онкологични центрове се използва конформална радиационна терапия, чрез която компютърна система помага за прецизното определяне местоположението и размера на тумора. Тази форма на лечение намалява радиационното облъчване на здравите тъкан и органи около тумора, като лъчите се насочват от различни посоки.

Подвид на ВЛРТ е хипофракционираната лъчетерапия. При използването на хипофракционирана лъчетерапия пациентът получава по-високи всекидневни дози в хода на лечебния курс за по-кратък срок от време, вместо ниски дози лъчи за по-дълъг лечебен курс. Този вид лечение е препоръчано при пациенти:

 • с ниско-рисков простатен карцином;
 • които предпочитат лечение, вместо активно наблюдение;
 • с умерена и високо-рискова форма на рак на простатата
 • които получават външна лъчева терапия на простатата без обаче да се включват тазовите лимфни възли.

Нежеланите ефекти на хипофракционираната лъчетерапия са свързани предимно със стомашно чревния тракт.

Брахитерапия при рак на простатата

Брахитерапията представлява вътрешна радиационна терапия. При тази форма на лъчелечение радиоактивни вещества се въвеждат директно в простатата. Те излъчват радиация в зоната, където са поставени и в зависимост от формата на брахитерапия, временна (високодозова) или перманентна (нискодозова), могат да останат там за кратък период от време или постоянно.

Целта на брахитерапията на простатата е да се постави радиоактивния източник максимално близко до раковите клетки, така че те да бъдат унищожени с минимална увреда на околните здрави тъкани.

Брахитерапията е показана за лечение на простатния рак в ранен стадий (ограничен в простатата рак). При пациентите с умерен и висок риск брахитерапията може да се комбинира заедно с външно лъчелечение и андроген лишаващата терапия. Както при временната, така и при перманентната брахитерапия, има стриктни правила за приложение.

При кратковременната  брахитерапия:

Източникът на радиация остава в простатата за няколко минути на процедура. При тази форма на брахитерапия обикновено е необходимо да се направят няколко сеанса и се използва в комбинация с външно лъчелечение и андроген лишаваща терапия при високо рисковите пациенти. Фракционираната високодозова брахитерапия като самостоятелно лечение е показана при внимателно подбрани пациенти с простатен карцином с умерен риск.

При перманентната брахитерапия:

В простатата се поставят радиоактивни частици с размер на оризови семена. Тези частици остават в простатата за постоянно и осъществяват лечебния си ефект постепенно за по-дълъг период от време. Нискодозовата брахитерахия е показана при:

 • самостоятелно при пациентите с простатен карцином с нисък риск и внимателно подбрани пациенти с умерен риск;
 • при пациентите с умерен риск в комбинация с външно лъчелечение и андроген лишаващата терапия;
 • при пациентите с висок риск в комбинация с външно лъчелечение и андроген лишаващата терапия.

Някои основни странични ефекти на брахитерапията са затруднено уриниране, чести и императивни позиви за уриниране, парене при уриниране, кръв в урината, нощно уриниране, кървене от правото черво, кръв в изпражненията, диария и еректилна дисфункция.

Интензивно модулирана радиационна терапия

Интензивно модулираната радиационна терапия е форма на външна лъчева радиационна терапия, при която се използва сканиране с компютърен томограф на простатата и се изготвя 3D образ на простатата преди лъчелечението. Компютърът използва информацията за определяне на размера, големината и разположението на простатата, за да се изчисли каква доза радиация е необходима. При тази форма на лъчелечение се насочват много прецизно високи нива на радиация към простатата без да се увеличава рискът от засягане на съседните здрави тъкани и органи.

Протонна терапия като форма на лечение на карцином на простатата

Протонната терапия е форма на външна лъчева радиационна терапия. При това лъчелечение се използват високо енергийни частици, наречени протонни, за унищожаването на туморните клетки. Тази форма на лечение е значително по-скъпа.

Странични ефекти на лъчелечението

Странични ефекти на лъчелечението са сексуални проблеми, императивни и чести позиви за уриниране, стомашно чревни разстройства, съпроводени с кървене при изхождане или диария. Повечето от споменатите оплаквания преминават след прекратяване на лъчетерапията.

Фокални форми на лечение на карцином на простатата

Към тях се включват криохирургия и HIFU терапия. Това са малко инвазивни методи, чрез които се лекуват малки тумори в простатата, без да се засяга останалата част от жлезата.  Използват се при мъже с ниско-рискова форма и интермедиерна форма на простатен карцином.

Криотерапията представлява замръзяване на туморните клетки. Нежеланите ефекти върху уринирането и половия живот на мъжа все още не са напълно изяснени.

HIFU терапията е друг фокален метод, който използва насочване на топлина в тумора. Въвежда се трансдюсер през крайния отдел на дебелото черво и се насочват звукови вълни към туморните клетки. Цели се унищожаване на туморните клетки и минимално засягане на здравите клетки.

И двете форми на лечение трябва да се прилагат много внимателно, тъй като те не са толкова сигурни, както оперативното отстраняване или лъчелечението на карцинома.

За системната терапия и химиотерапия като форми на лечение на карцином на простатата виж тук.

проф. Ненчо Смилов

Сподели това: