Алтернативно лечение на карцином на простатата

Карциномът на простатата е сред най-честите онкологични заболявания при мъжете, но ако е диагностициран рано, е с много добра прогноза за пълно излекуване. Стандартните подходи към лечението са хирургично отстраняване на простатата, химиотерапия, лъчетерапия. Често те са съпроводени със значими странични ефекти. Ето защо все повече усилия се влагат в разработването и тестването на алтернативни методи на лечение. Част от тях са описани в тази статия, като не всички са налични алтернативи в България.

HIFU – (High Intensity Focused Ultrasound)

Нов метод на ултразвуково лечение, което фокусира ултразвуковите вълни в определена точка по начина, по който лупата концентрира светлината. Ултразвуковите вълни се въвеждат през ректума с трансдюсер и поради термично действие имат ефект върху туморните клетки. HIFU се извършва под обща  или спинална анестезия и обикновено продължителността му е около 2-3 часа.

Методът е предназначен за пациенти с локализирани тумори на простатата и не е подходящ за лечение на пациенти с метастази.

Този метод на лечение се използва като алтернатива на оперативното лечение или на радиационната терапия. Може да се използва и при пациенти, чиято болест прогресира – като метод към активното наблюдение.
За разлика от отворената операция на простатата при HIFU има по-малко усложнения, насочено унищожаване само на туморни клетки и липса на оперативна рана.

Криотерапия

Подходяща при пациенти, които не могат да се подложат на оперативна намеса или радиационна терапия. Препоръчва се на пациенти, които са с локализиран карцином или ниско рискови пациенти. През крайния отдел на дебелото черво се въвежда трансдюсер и чрез ехографски или МРТ контрол се въвежда газ аргон с помощта на игли в простатата. Замразяването на простатата започва от нейния преден дял и постепенно се насочва назад. След края на процедурата се поставя уретрален катетър. Предимствата на този метод  са това, че този вид лечение може да се повтаря, по-евтин е и изисква минимален болничен престой.

Химиотерапия

Представлява прилагане на вещества, които повлияват специфичните метаболитни процеси в туморните клетки.

При простатния карцином химиотерапията не се прилага като самостоятелен вариант на лечение и обикновено се комбинира с вид хормонално лечение. Кандидати за този тип лечение са:

  • Пациенти, които са в напреднал стадий на заболяването – стадий III- IV с метастази
  • Пациенти, при които лечението с хормонална терапия е вече безуспешно.
  • Пациенти, при които туморът се появява отново, независимо от проведена вече оперативна намеса.

Някои химиотерапевтици са:

  • Доксетаксел е лекарство, което може да се добави към хормоналната терапия, и може да удължи преживяемостта. Нежеланите ефекти са гадене, косопад, болка, задръжка на течности, изтръпване в областта на фалангите.
  • Доксорубицин – може да се използва самостоятелно или в комбинация с други химиотерапветици. Нежелани ефекти са умора, косопад, чувствителност към слънчевите лъчи, гадене и безплодие.
  • Митоксантрон – често се прилага в комбинация с кортикостероиди за лечение на болка, асоциирана с авансирал хормонално–резистентен простатен карцином. Нежелани ефекти са повишен риск от инфекции, умора и преходна промяна в цвета на урината (посиняване).
  • Паклитаксел – поради честите алергични реакции се прилага в комбинация с кортикостероиди. Нежелани ефекти са гадене, повръщане, рагади по устните, болка в мускулите и ставите, изтръпване на ръцете.

Йетвана (JETVANA)

Лекарство, което е предназначено за пациенти, при които химиотерапията с доксетаксел или лъчетерапията вече е безрезултатна. Формата на прием е инжекционна и се поставя заедно с преднизон. Нежеланите ефекти са анемия, диария, гадене, отпадналост, температура, бъбречна недостатъчност, анорексия, косопад и болки в корема.

Ксофиго (XOFIGO)

Радиофармацевт, който е подходящ при пациенти с метастатичен простатен карцином. Прилага се под инжекционна форма. Веществото, което се използва, е радий-223, чийто къси алфа лъчи причиняват минимално нараняване на здравите тъкани. Нежеланите ефекти са гадене, повръщане, подуване на глезените и на подбедриците.

Генна терапия

Генната терапия има за цел да стимулира организма да осъществи имунна реакция и да обучи тялото само да се бори с тумора. Проучвания в тази област са все още в трета фаза на клинични проучвания. Генетичен материал чрез ДНК и с помощта на аденовирус се въвежда в туморните клетки на простатата и това довежда до поява на имунна реакция спрямо туморната тъкан.

Имунотерапия

Прилага се когато хормоналната терапия не може да помогне. Този вид терапия се използва за увеличаване на защитните способности на организма в борбата с карцинома.

Вирусна терапия

В организма се въвежда онколитичен вирус, който се реплицира и убива селективно туморните клетки. Първоначалният онколитичен вирус се реплицира и се насочва към съседните туморните клетки. Този цикъл продължава и по този начин се унищожават всички туморни клетки. Онколитичният вирус не може да се реплицира в здрави клетки и по този начин не се засягат околните на тумора клетки.

В организма се въвежда онколитичен вирус, който се реплицира и убива селективно туморните клетки. Първоначалният онколитичен вирус се реплицира и се насочва към съседните туморните клетки. Този цикъл продължава и по този начин се унищожават всички туморни клетки. Онколитичният вирус не може да се реплицира в здрави клетки и по този начин не се засягат околните на тумора клетки.

Термално-повишена метастатична терапия

Този метод включва прилагане на железни наночастици, които се разполагат върху туморните клетки на простатата и с помощта на МРТ се затоплят. Това повишаване на температурата на туморните клетки ги прави уязвими за химиотерапия и лъчелечение.

Ваксини за лечение

Целта при този метод на лечение е ваксините да направят туморните клетки уязвими за имунната система и организмът самостоятелно да се пребори с болеста, използвайки собствения си имунитет. PROVENGE е ваксина, чиято функция е да стимулира имунната система, която от своя страна да реагира на рецептор на повърхността на туморните клетки и така да ги унищожава. Нежеланите реакции са гадене, температура, главоболие, болки в ставите и умора.

Фокална лазерна аблация

Този метод е подходящ за лечение при пациенти с повторна поява на тумор на простатата след лечение с HIFU или радиационна терапия. С помощта на МРТ и чрез локална анестезия се насочват лазерни лъчи, които „загряват” туморните клетки. Цялата процедура има продължителност около 1 час.

Симптоматично лечение

Най-често болковата симптоматика е свързана с фрактури на прешлени или кости, по които има метастази. Успешно се повлиява от прилагането на външна лъчева терапия, тъй като се редуцира обема на първичния тумор. Медикамент на избор е бифосфоната, който регулира завишените нива на калций и предотвратява развитието на фрактури. Лекарства, които се използват при болки, са нестероидни противовъзпалителни средства като ибупрофен, ацетаминофен и опиатни аналгетици – морфин, оксиконтин.

Затруднено ходене – най-често свързано с болкова симптоматика и с фрактури. Освен гореизброените способи се повлиява успешно и от интравенозно прилагане на стероиди.

проф. Ненчо Смилов д.м.

Сподели това: