Травми на пениса – „удушаване“ и „счупване“

Странгулация (удушаване) на пениса

Странгулацията на пениса е спешно състояние в урологията. Тя се придизвиква от поставяне в основата на пениса различни предмети с цел притискане и поддържане на ерекцията за по-дълго време. Предметите, които се поставят, са в повечето случаи метални, пластмасови или гумени пръстени.

Често пациентите търсят лекарска помощ няколко часа след настъпване на странгулацията, когато отокът на пениса е значим.

Механизмът на странгулацията е притискане на кръвоносните съдове на пениса. По този начин се образува оток, който нараства. След няколко часа недостигът на кислород в тъканите може да доведе до некроза и гангрена. Друг вариант е притискане на венозните съдове и блокиране на връщането на кръвта от пениса без засягане на артериите. В тези случаи се образува значително увеличение на размера на пениса поради лимфен застой, което може да доведе до некроза, поради аноксия, свързана с венозен застой.

Диагнозата се поставя при физикалния преглед. Данните от пациента за времето на странгулацията са важни, но основен момент в подхода за лечение са отока и промените на пениса. Най-честите оплаквания са болка, невъзможност да се уринира и изтръпване на пениса. Обикновено те се появяват рано след началото на странгулацията. Тежките проблеми с некроза на пениса се получават след 10-14 часа.

Лечението с добър изход изисква спешна диагноза и оперативно лечение за отстраняване на предмета създаващ странгулацията. По правило пациентът не е способен да отстрани сам притискащия предмет, поради подуването на тъканите и впиването/ врязването на предмета в тях.

Отстраняването на тези предмети зависи от степента и продължителността на странгулацията. Обикновено се налага оперативна намеса, като в някои случаи, поради естеството на предмета, отстраняването му е силно затруднено.

Усложненията, свързани с механичното притискане, са поява на рани и повърхностна некроза, увреда на уретрата, увреда на кавернозните тела с последваща еректилна дисфункция и намалена чувствителност на пениса по неговата дължина. Тежките усложнения, като гангрена и дори автоампутация на пениса, са редки и се наблюдават при силно притискане на кавернозните тела и късно отстраняване на предмета предизвикващ странгулацията.

Трябва да се има предвид, че странгулацията на пениса е рядко клинично състояние, но много често последствията могат да бъдат тежки – включително ампутация на пениса. Докладвани са включително и смъртни случаи вследствие на странгулация и забавено оперативно лечение.

Когато има странгулация на пениса, спешно трябва да се потърси консултация с уролог!

Фрактура на пениса

Какво представлява фрактурата на пениса?

Фрактурата на пениса не е „счупване“ в буквалния смисъл на думата, както се чупи някоя кост например. Това е спешно състояние в урологията и то не трябва да бъде приемано лековато.

Как може да се получи „фрактура“ на пениса?

Пенисът може да бъде травмиран при различни ситуации: пътно транспортни произшествия, трудови и производствени злополуки, огнестрелни рани, изгаряния, спорт и секс. Най-честата причина от всички, изброени по-горе, е половият акт. Причината за това е, че фрактурата  на пениса е възможна единствено в състояние на ерекция.

По време на ерекция двете пещеристи тела на пениса се изпълват с кръв. Благодарение на фиброзната обвивка, която ги обгръща, това изпълване става много по-бързо, отколкото кръвта се отича. Това позволява пенисът да увеличи размерите и твърдостта си по време на полова възбуда.

Фрактурата на пениса представлява скъсване на едно или повече места на обвивката на пещеристите тела, след силен натиск отвън. Обикновено травмата е съпроводена от доловим звук в момента на „счупване“, което е последвано незабавно от силна болка, загуба на ерекция и подуване и посиняване на пениса.

Дори да не е засегната, отокът на пениса обикновено притиска пикочния канал (уретрата), което затруднява уринирането. За увреждане на уретрата след травма на пениса насочва наличието на кръв в урината.

Фрактурата на пениса е сравнително рядко състояние. Обикновено травмата настъпва при агресивни интимни контакти, като някои сексуални пози се определят като „по-рискови“. Доказано е, че когато мъжът се намира под жената при сексуален контакт, голяма част от тежестта на жената попада именно върху половия член. В тази поза при неточно проникване или инцидентно неправилно разположение, партньорката не може да прекъсне движението на тялото си, което може да доведе до силен и рязък натиск под неправилен за пениса ъгъл и съответно до фрактура на члена. Поставянето на специални пръстени и други методи за удължаване на половата възбуда могат също да увеличат риска от травма и счупване на пениса. Много по-рядко, фрактурите на пениса са възможни и при мастурбация.

Как се поставя диагнозата фрактура на пениса?

Диагнозата фрактура на пениса обикновено се поставя бързо. В основата на диагнозата са анамнезата и физикалният преглед. Също така се взима кръв и урина за лабораторно изследване.

За уточняване на евентуални травми на уретрата могат да бъдат извършени ултразвуково и рентгеново контрастно изследване (ретроградна уретрография).

Лечение

Лечението основно е оперативно. То се извършва в спешен порядък. Без операция има голяма вероятност от появата на еректилна дисфункция, постоянно изкривяване на пениса, болка при полов контакт или усложнения от травмата на уретрата. След извършването на оперативно лечение тези усложнения от травмата са със значително по-малка честота и тежест.

Операцията се извършва под упойка, най-често спинална анестезия. При тази операция, подобно на обрязването, се извършва циркумферентен разрез под главичката на пениса и се достига до травмираната обвивка. Откриват се разкъсаните участъци и те се възстановяват с налагане на конци. Обикновено се поставя уретрален катетър за няколко дни, което осигурява отвеждането на урина и позволява по-доброто оздравяване на пениса. Болничния престой е най-малко 3-4 дни. По преценка на уролога уретралният катетър може да остане и по-дълго. Като правило се използват обезболяващи и за профилактика на евентуална инфекция се включват антибиотици. Оперативната рана се зашива с конци, които могат и да не паднат сами и да се наложи тяхното отстраняване 7 – 10 дни след операцията. През първите няколко дни превръзката фиксира пениса в относително неподвижно състояние. Превръзките се подменят до заздравяването на тъканите и отстраняването на конците.

Какви са усложненията след операция за фрактура на пениса?

За състоянието и функциите на пениса след оперативното лечение от най-голямо значение са тежеста на травмата и времето до операцията.
При спешно оперативно лечение повечето фрактури, предизвикани от травма по време на полов акт, са с добра прогноза. Въпреки това травмите на пениса могат да предизвикат редица усложнения като:

  • Инфекции
  • Еректилна дисфункция (проблеми с ерекцията, вследствие на трайна увреда на нерви или кръвоносни съдове)
  • Приапизъм. Това е състояние, при което пенисът е силно болезнен и се задържа продължително време в ерекция. Причината е затрудненото или пълното спиране на отичането на кръвта от пениса. Приапизмът е спешно състояние в урологията и изисква спешни мерки за извеждане на кръвта от пениса.
  • Изкривяване на пениса (болест на Пейрони). След заздравяването на обвивките на пениса, в зоната на травмата се образува съединителна тъкан. Тази тъкан не е разтеглива и това предизвиква изкривяването на пениса по време на ерекция.

проф. Ненчо Смилов д.м.

Сподели това: