Хидронефроза и нефростома

Състоянието, при което се задържа урина в бъбреците, се нарича хидронефроза (буквално задръжка на вода в бъбреците). Хидронефрозата е спешно състояние в урологията и налага медицинска намеса в зависимост от причината за това състояние.

Какво представлява нефростомата?

Нефростомата (нефростомен катетър) представлява тръбичка, която се поставя в бъбрека, за да дренира задържаната в него урина. Нефростомата не лекува причината за запушването. Това е метод за предотвратяване на увреждането на бъбреците вследствие на напредване на хидронефрозата.

Различни причини могат да предизвикат непроходимост (запушване) на единия или и на двата уретера. Това води до невъзможност за оттичане на урината от бъбреците към пикочния мехур, като урината се задържа в бъбреците.

Кои заболявания могат да наложат поставянето на нефростома?

Всяко заболяване, което предизвиква непреодолимо запушване на някой от двата уретера (или и на двата уретера), налага временното или постоянно поставяне на нефростомен катетър.

Онкологичните заболявания често притискат прилежащи анатомични структури. Когато притиснат някой от уретерите, състоянието предизвиква хидронефроза от съответната страна.

Нефростома карцином на уретера

Най-често се поставят нефростоми по повод на напреднали онкологични заболявания, като рак на пикочения мехур, дебелото черво, правото черво, шийката на матката, яйчниците и простатната жлеза.

Кога е необходимо да се постави нефростомен катетър?

В някои случаи запушването на уретер може да бъде преодоляно с помощта на ендоскопска интервенция и поставяне на специална тръбичка (стент) в уретера. Когато това е невъзможно или противопоказано се налага поставянето на нефростома.

Как се поставя нефростомата?

Нефростомата обикновено се поставя чрез локална (местна) упойка. Задължително след поставянето на нефростомния катетър се налага да се остане в болницата за поне 24 часа. Преди интервенцията се поставя венозно антибиотик, който в зависимост от това дали има инфекция се продължава до 72 часа или повече. Процедурата изисква използването на рентгеново лъчение и обикновено се извършва в операционната или в структурите за образна диагностика. Общо време за извършване на манипулацията трае между 30 и 60 мин. Пациентът по време на процедурата е легнал по корем.

Поставянето на нефростомата започва с обезболяването на кожата и пътя, по-който ще премине нефростомният катетър до бъбрека. За целта се използва инжектиране на специално обезболяващо лекарство. След обезболяването на тъканите със скалпел се прави малък отвор, през който се въвежда игла в бъбрека. По тази игла се въвежда метален водач, по който се поставя нефростомният катетър в събирателната система на бъбрека. Нефростомата се зашива за кожата и се поставя превръзка, за да остане в правилна позиция. Нефростомният катетър се свързва с уринаторна торба, в която се събира урината, изтекла от бъбрека извън тялото.

Процедурата по поставянето на нефростома е свързана с лека болка и дискомфорт, които налагат използването на локално или общо обезболяване.

Какво се случва след поставянето на нефростомата?

След поставянето на нефростома обикновено пациентите се поставят под наблюдение за 24 часа. През този период може да се наложи използването на обезболяващи. Медицинският персонал следи за отделеното количеството урина, наличието на кръв в урината, проходимостта на нефростомната тръба, температурата, пулса и кръвното налягане на пациента. Проследяват се кръвните показатели и показателите за функцията на бъбреците в кръвта.

Често, след поставянето на нефростомата, урината, която се дренира в торбичката, може да бъде примесена с кръв и дори да се образуват съсиреци. Това обикновено преминава за няколко дни. Рядко се наблюдава загуба на по-голямо количество кръв, което да налага извършването на кръвопреливане. Мястото в кожата, откъдето преминава тръбичката, може да бъде болезнено и обикновено се повлиява добре от обезболяващи.

Нефростомата може да бъде поставена за кратко време в случаите на повлияване от основната терапия и частично или пълно отпушване на уретера. В други случаи нефростомата се поставя за постоянно, което налага периодичната и́ подмяна през един до три месеца.

Какви са усложненията, свързани с поставянето на нефростома?

Поставянето на нефростома е инвазивен метод за дренаж на урината от бъбрека и е свързан с някои възможни усложнения. Най-често такива са:

  • Инфекция

При поставянето на нефростомата вече може да има инфекция на урината и бъбрека. В тези случаи пациентът се наблюдава внимателно и се лекува активно, за да се предотвратят усложненията на инфекцията. Постоянната нефростома често се инфектира, но при нормално функционираща нефростома обикновено няма оплаквания и не се налага допълнително лечение.

  • Кървене

Кървенето след поставянето на нефростомата обикновено спира от само себе си. В някои случаи то може да бъде силно или да се появи отново след кратък период от време. В тези случаи се налага да се направи преценка за начина на спиране на кървенето.

  • Изтичане на урина покрай нефростомата

Обикновено винаги при поставянето на нефростомната тръба в началото има малко изтичане покрай нефростомата. Това изтичане на урина обикновено е малко и не е страшно, като спира в рамките на дни до седмица. В някои случаи обаче това е свързано с по-значима травма и се налага катетърът да бъде подменен.

Обслужване на нефростомата в ежедневието

При изписването от болницата се дават подробни обяснения за превръзката и грижите, които трябва да се полагат за нефростомата. Тя не пречи на движението и на нормалното ежедневие. Трябва да се избягват резки движения, които биха могли да доведат до изваждането на тръбичката. Първоначално може да изпитвате дискомфорт при навеждане или при изкачване на стълби, както и при намиране на удобна поза за сън.

Някои съвети:

  • Уринаторната торба трябва да се подменя без да се чака препълването и́ след внимателно измиване на ръцете.
  • При помътняване, почервеняване или преустановяване на изтичането на урина в тръбичката, незабавно трябва да се потърси консултация с уролог.
  • След поставянето на нефростома трябва да се приемат много течности. Това намалява риска от появата на инфекции.
  • Ако нефростомата се извади, незабавно трябва да се потърси лекарска помощ, тъй като каналът по който е поставена се затваря в рамките на 24 часа.

Проф. Ненчо Смилов

 

Сподели това: