Симптоми на ДПХ – международен простатен индекс (I-PSS)

Международният простатен симптоматичен индекс (I-PSS) се основава на отговорите на седем въпроса, отнасящи се до симптоми на ДПХ и един въпрос относно качеството на живот. Всеки въпрос за уринарните симптоми позволява на пациента да избере един от шестте отговори, показващи повишаване на тежестта на конкретния симптом. Отговорите получават от 0 до 5 точки. Общият резултат може следователно да варира от 0 до 35 точки.

Въпросите се отнасят до следните типични симптоми на ДПХ:

 1. Непълно изпразване на мехура
 2. Честота на уриниране
 3. Прекъсване на струята
 4. Спешност/ Неотложност на уринирането
 5. Слаб поток на струята
 6. Напъване преди уриниране
 7. Ноктурия/ нощно уриниране

Въпрос 8 се отнася до възприеманото от пациента качество на живот.

Първите седем въпроса на I-PSS са идентични с ползваните от Американската Урологична Асоциация (АUA), която понастоящем категоризира симптомите като:

 • Леки (сбор от точките по-малък или равен на 7)
 • Умерени (сбор от точките между 8 и 19)
 • Тежки (сбор от точките между 20-35)

Международният Научен Комитет (SCI) под патронажа на Световната Здравна Организация (СЗО) и Международният Съюз срещу Рака (UICC) препоръчват използването само на един въпрос, с който да се оценява качеството на живот. Отговорите на този въпрос варират от „напълно доволен“ до „ужасно“ или от 0 до 6 точки. Въпреки че този единствен въпрос не може да улови цялостното въздействие на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) върху качеството на живота на пациента, той може да служи като ценна отправна точка за разговор между лекар и пациент!

Международният Научен Комитет (SCI)  е приел международния простатен симптоматичен индекс  (разработен от комитета по измерване на Американската Урологична Асоциация) като официален инструмент за количествена оценка на субективните симптоми на пациентите.

Въпросникът се попълва от самия пациент. Отговаряйте, като избирате само един отговор, който най-добре описва вашето състояние. След това сумирайте точките, които сте получили за всеки въпрос. Въпросникът не служи на пациента за самодиагностика, а само като отправна точка за обсъждане на резултатите и оплакванията с уролога.

Сумирайте точките от въпроси 1 до 7!

Резултат:

 • 1-7 точки: леки симптоми на ДПХ
 • 8-19 точки: умерени симптоми на ДПХ
 •  20-35 точки: тежки симптоми на ДПХ

Екипът на Prostata.bg

Сподели това: