Международен индекс на еректилната функция (IIEF – International Index of Erectile Function)

Международният индекс на еректилната функция (IIEF – International Index of Erectile Function) e точкова система, разработена от Rosen RC и колектив още през 1997 г. Индексът е базиран на въпросник, състоящ се от 15 въпроса, които пациентът попълва самостоятелно.  Точките от отговорите се сумират и така полученият резултат помага на вашия лекар да се ориентира по отношение на тежестта и вида на оплакванията ви. Въпросникът обхваща четири различни аспекта на сексуалната функция при мъжете: еректилна функция, оргазъм/ еякулаторна функция, сексуално желание и удовлетвореност от сексуалния акт.

Инструкции за попълване на въпросника:

Въпросите по-долу се отнасят до еректилните проблеми, които сте изпитали през ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ. Опитайте се да отговорите на въпросите максимално откровено. Отговорите ви ще помогнат на вашия уролог да ви предложи най-ефективния подход спрямо вашето конкретно състояние. При отговарянето на въпросите, имайте предвид следните определения:

 • сексуална активност включва половия акт, сексуалната предигра, мастурбация
 • полов акт е осъществяване на пенетрация/проникване в партньорката
 • сексуална стимулация е всякакъв вид сексуална стимулация в т.ч. сексуална предигра, еротични изображения и т.н.
 • еякулация е изхвърлянето на семенна течност от пениса
 • оргазъм е климаксът, настъпващ по време на половия акт или сексуалната стимулация

Отговорете на всеки въпрос, като посочвате само по ЕДИН отговор.


В1. През последните четири седмици колко често успяхте да получите ерекция по време на сексуална активност?

Не съм имал сексуална активност – 0 т.

Никога/почти никога – 1 т.

По-малко от половината пъти – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти – 4 т.

Винаги/ почти винаги – 5 т.


В2. През последните четири седмици, когато сте имали ерекция заради сексуална стимулация, колко често ерекцията беше достатъчно твърда, че да можете да проникнете в партньорката?

Не съм имал сексуална активност – 0 т.

Никога/почти никога – 1 т.

По-малко от половината пъти – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти – 4 т.

Винаги/ почти винаги – 5 т.


В3.  През последните четири седмици при опит за полов акт колко пъти успяхте да осъществите проникване в партньорката си?

Не съм имал полов акт – 0 т.

Никога/почти никога – 1 т.

По-малко от половината пъти – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти – 4 т.

Винаги/ почти винаги – 5 т.


В4. През последните четири седмици по време на полов акт колко често бяхте способен да задържите ерекцията си след проникване в партньорката си?

Не съм имал полов акт – 0 т.

Никога/почти никога – 1 т.

По-малко от половината пъти – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти – 4 т.

Винаги/ почти винаги – 5 т.


В5.  През последните четири седмици по време на полов акт колко трудно беше за вас да задържите ерекцията си до края на сексуалния акт?

Не съм имал полов акт – 0 т.

Изключително трудно – 1 т.

Много трудно – 2 т.

Трудно – 3 т.

Почти без трудности – 4 т.

Без трудности – 5 т.


В6. Колко пъти опитахте полов акт през последните четири седмици?

Не съм опитвал – 0 т.

Един или два пъти – 1 т.

Три или четири пъти – 2 т.

Пет или шест пъти – 3 т.

Между седем и десет пъти – 4 т.

Единадесет или повече пъти – 5 т.


В7. Когато сте опитвал полов акт през последните четири седмици, колко често той беше задоволителен за вас?

Не съм опитвал – 0 т.

Никога или почти никога – 1 т.

Няколко пъти (по-малко от половината) – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти (повече от половината) – 4 т.

Винаги или почти винаги – 5 т.


В8. През последните четири седмици до каква степен изпитвахте удоволствие от половия акт?

Не съм имал полов акт – 0 т.

Никакво удоволствие – 1 т.

Ниска степен – 2 т.

Умерена степен – 3 т.

Висока степен – 4 т.

Много висока степен – 5 т.


В9. През последните четири седмици, при сексуална стимулация ИЛИ полов акт, колко често еякулирахте?

Не съм имал сексуална стимулация или сексуален акт – 0 т.

Никога или почти никога – 1 т.

Няколко пъти (по-малко от половината) – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти (повече от половината) – 4 т.

Винаги или почти винаги – 5 т.


В10.  През последните четири седмици при сексуална стимулация ИЛИ полов акт, колко често изпитахте оргазъм?

Не съм имал сексуална стимулация или сексуален акт – 0 т.

Никога или почти никога – 1 т.

Няколко пъти (по-малко от половината) – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти (повече от половината) – 4 т.

Винаги или почти винаги – 5 т.


В11. Колко често изпитахте сексуално желание през последните четири седмици?

Никога или почти никога – 1 т.

Няколко пъти (по-малко от половината) – 2 т.

Около половината пъти – 3 т.

Повечето пъти (повече от половината) – 4 т.

Винаги или почти винаги – 5 т.


В12. Как бихте оценили нивото на сексуалното си желание през последните четири седмици?

Много ниско или липсващо – 1 т.

Ниско – 2 т.

Умерено – 3 т.

Високо – 4 т.

Много високо – 5 т.


В13. В каква степен сте удовлетворен от сексуалния си живот като цяло през последните четири седмици?

Неудовлетворен във висока степен – 1 т.

Неудовлетворен в умерена степен – 2 т.

Нито неудовлетворен, нито удовлетворен – 3 т.

Удовлетворен в умерена степен – 4 т.

Удовлетворен във висока степен – 5 т.


В14. В каква степен сте удовлетворен от сексуалната си връзка със своята партньорка през последните четири седмици?

Неудовлетворен във висока степен – 1 т.

Неудовлетворен в умерена степен – 2 т.

Нито неудовлетворен, нито удовлетворен – 3 т.

Удовлетворен в умерена степен – 4 т.

Удовлетворен във висока степен – 5 т.


В15. Как бихте оценили увереността си през последните четири седмици, че можете да получите ерекция и да я задържите?

Много ниска увереност – 1 т.

Ниска увереност – 2 т.

Умерена увереност 3 т.

Висока увереност – 4 т.

Много висока увереност – 5 т.


Резултати и интерпретация:

Сумирайте получените точки, както следва:

А. Еректилна функция: сумирайте точките от въпроси 1, 2, 3, 4, 5 и 15

Резултати:

 • от 0 до 6 точки: силна дисфункция
 • от 7 до 12 точки: умерена дисфункция
 • от 13 до 18 точки: лека до умерена дисфункция
 • от 19 до 24 точки: лека дисфункция
 • от 25 до 30 точки: няма дисфункция

При резултат < 14 точки се препоръчва консултация с уролог и първоначална терапия с медикаменти, стимулиращи ерекцията (фосфодиастеразни инхибитори).

В. Оргазъм/ Еякулаторна функция  – сумирайте точките от въпроси 9 и 10

Резултати:

 • от 0 до 2 точки: силна дисфункция
 • 3-4 точки: умерена
 • 5-6 точки: лека до умерена дисфункция
 • 7-8 точки: лека дисфункция
 • 9-10 точки: няма дисфункция

При резултат < 5 точки се препоръчва консултация с уролог.

С. Сексуално желание – сумирайте точките от въпроси 11 и 12

Резултати:

 • от 0 до 2 точки: силна дисфункция
 • 3-4 точки: умерена
 • 5-6 точки: лека до умерена дисфункция
 • 7-8 точки: лека дисфункция
 • 9-10 точки: няма дисфункция

При резултат < 5 точки се препоръчва кръвен тест за установяване нивата на андрогените и пролактин.

D. Задоволеност от половия акт – сумирайте точките от въпроси 6, 7 и 8

Резултати:

 • от 0 до 3 точки: силна дисфункция
 • 4-6 точки: умерена
 • 7-9 точки: лека до умерена дисфункция
 • 10-12 точки: лека дисфункция
 • 13-15 точки: няма дисфункция

При резултат < 7 точки се препоръчва консултация с психолог сексолог, АКО сумата от точките от област А „Еректилна функция“ не е по-малка от 14 точки!

Е. Цялостна удовлетвореност – сумирайте точките от въпроси 13 и 14

 • от 0 до 2 точки: силна дисфункция
 • 3-4 точки: умерена
 • 5-6 точки: лека до умерена дисфункция
 • 7-8 точки: лека дисфункция
 • 9-10 точки: няма дисфункция

При резултат < 5 точки се препоръчва консултация с психолог сексолог, АКО сумата от точките от област А „Еректилна функция“ не е по-малка от 14 точки!

Интерпретация:

В проучване от 1997г. са сравнени отговорите на 111 пациенти със сексуална дисфункция с тези на 109 (контролна група) мъже без такива проблеми.  Средните резултати са представени в таблицата по-долу.

Екипът на Prostata.bg

Сподели това: