Симптоми при ДПХ – подробно обяснени

Около 30% от мъжете над 50 годишна възраст и 70% от тези над 70 годишна възраст имат оплаквания, които са типични симптоми на ДПХ. Прогресията на ДПХ и свързаните с това симптоми са непредвидими. Някои мъже с малки по обем простати могат да имат изявени оплаквания, докато други със значимо увеличение на простатата могат да имат леки или никакви оплаквания. Въпреки че, като правило, оплакванията и ДПХ се развиват бавно, при някои мъже заболяването може да прогресира бързо.

Тежестта на симптомите при ДПХ и съответното лечение се определят първоначално чрез въпросник, наречен Международен простатен симптоматичен индекс (IPSS). Провеждат се и други основни и допълнителни тестове за диагностика на ДПХ.

Типични симптоми при ДПХ

симптоми на ДПХ

Изчакване преди началото на струята

Причина за забавяне на струята е, че увеличената простата пречи на нормалното отваряне на уретрата (т.е. на самото преминаването на урината).

Прекъсване на струята

Когато съзнателно се задържи уринирането, мускулатурата на пикочния мехур се преразтяга и отслабва. Вследствие на това вместо при позив за уриниране мехурът да се съкрати еднократно и продължително, той отговаря с поредица от слаби къси контракции (съкращения). Така се предизвиква прекъсване на струята и дори в определени случаи оставане на урина в мехура в края на микцията.

Слаба струя

Слабата струя е чест симптом при ДПХ и е следствие отново на прогресивно отслабване на мускулатурата на пикочния мехур, поради притискането на уретрата от увеличаващата се простата.

Изтичане на урината на капки в края на уринирането

Когато мускулатурата на пикочния мехур е силна и няма съпротивление на струята, пикочният мехур се изпразва бързо и изцяло. Ако няколко капки останат в уретрата, те лесно могат да се изхвърлят навън. Когато обаче, поради отслабване на струята, следствие на ДПХ и отслабване на мускулатурата на пикочния мехур, остане повече урина в мехура и уретрата, човек смята, че се е изходил, но всъщност не е и урината изтича за известно време на капки.

Често уриниране като един от типичните симптоми на ДПХ

Честото уриниране, дори на малко количество урина, е типично оплакване при наличие на ДПХ. Този симптом се причинява от увеличената чувствителност на тригонума – част от пикочния мехур, изпращащ сигнали до главния мозък за необходимост да се уринира). Тази чувствителност се появява с разрастването на мускулатурата на пикочния мехур. Така позивът за уриниране е силен, все едно има голямо количество урина в мехура, а в действителност се отделя малко урина. Честото уриниране може да се причини и от непълно изпразване на мехура, когато мускулатурата му е значимо отслабнала.

Непълно изпразване на мехура

В случаите когато пикочният мехур е силно отслабнал, той не се изпразва напълно и по този начин той се изпълва до определеното количество урина, предизвикващо позив за уриниране по-бързо. В напредналите случаи позивите за уриниране могат да бъдат през 30-45 минути.

Увеличена честота на уринирането през нощта (никтурия) – отново е един от честите симптоми при ДПХ

Често мъжете с ДПХ уринират през нощта по 2 или повече пъти.

Спешен позив за уриниране

Свръхнатовареният и увреден пикочен мехур с времето става по-чувствителен и изпраща спешни сигнали за уриниране до мозъка. В определени случаи има опасност от изпускане, ако не се уринира незабавно.

Инфекции на уринарния тракт

Урината, която остава в пикочния мехур след уриниране, е податлива към инфектиране с микроорганизми, предизвикващи инфекции на уринарните пътища.

Невъзможност да се уринира

Когато разрастването на простатата е такова, че да притисне силно уретрата и увредата на пикочния мехур е значима, може да се предизвика пълна невъзможност да се уринира и остра задръжка на урината в пикочния мехур. Това е спешно състояние и веднага трябва да се потърси лекар.

проф. Димитър Младенов д.м.н.

Сподели това: