Какви въпроси да задам на своя уролог след диагнозата ДПХ?

 • Кой е най-добрият начин за лечение на ДПХ?
 • Подходящо ли е за мен изчакващото проследяване?
 • Каква е ползата от изчакващото проследяване?

Въпроси относно медикаментозното лечение

 • Какви лекарства се използват за лечение на ДПХ?
 • Какво представляват алфа-блокерите?
 • Какви са страничните действия и усложненията при използване на алфа-блокерите?
 • Колко дълго трябва да взимам алфа-блокерите?
 • Каква трябва да е диетата и начина на поведение при приемане на алфа-блокери?
 • Какво представляват 5-алфа-редуктазните инхибитори?
 • Какви са страничните действия и усложненията при използване на 5-алфа-редуктазните инхибитори?
 • Колко дълго трябва да взимам 5-алфа-редуктазните инхибитори?
 • Каква трябва да е диетата и начина на поведение при приемане на 5-алфа-редуктазните инхибитори?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ след спиране или въпреки взимането на лекарствата?
 • Има ли други възможности за лечение на ДПХ освен лекарствата?

Въпроси за нехирургичното лечение на ДПХ

 • Кое нехирургично лечение е подходящо в моя случай?
 • Какво представлява трансуретралната иглена аблация (ТУИА) на простатата?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с ТУИА?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на ТУИА?
 • Ще повлияе ли ТУИА половия ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от лечението с ТУИА?

 

 • Какво представлява трансуретралната микровълновата термотерапия (ТУМТ)?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с ТУМТ?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на ТУМТ?
 • Ще повлияе ли ТУМТ половия ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от лечението с ТУМТ?

 

 • Какво представлява фото-селективната вапоризация (ФВП)?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с ФВП?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на ФВП?
 • Ще повлияе ли ФВП половият ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от лечението с ФВП?

 

 • Какво представлява поставянето на трансуретрален стент?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с трансуретрален стент?
 • Колко дълго е възстановяването след поставяне на трансуретрален стент?
 • Ще повлияе ли поставянето на трансуретралния стент половия
 • ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от поставянето на трансуретрален стент?

 

 • Какво представлява трансуретралната дилатация?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с трансуретралната дилатация?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на трансуретрална дилатация?
 • Ще повлияе ли трансуретралната дилатация половия ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от извършването на трансуретрална дилатация?

Въпроси, свързани с оперативното лечение

 • Какво представлява трансуретралната инцизия на простатата (ТУИП)?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с ТУИП?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на ТУИП?
 • Ще повлияе ли ТУИП половият ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от извършването на ТУИП?
 • Какво представлява трансуретралната резекция на простатата (ТУРП)?

 

 • Какви са страничние ефекти и усложненията, свързани с ТУРП?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на ТУРП?
 • Ще повлияе ли ТУРП половият ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от извършването на ТУРП?

 

 • Какво представлява трансуретралната вапоризация на простатата (ТУВП)?
 • Какви са страничние ефекти и усложненията, свързани с ТУВП?
 • Колко дълго е възстановяването след извършване на ТУВП?
 • Ще повлияе ли ТУВП половият ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от извършването на ТУВП?

 

 • Какво представлява отвореното оперативно лечение на простатата?
 • Какви са страничните ефекти и усложненията, свързани с отвореното оперативно лечение?
 • Колко дълго е възстановяването след отвореното оперативно лечение?
 • Ще повлияе ли отвореното оперативно лечение половия ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от извършването на отвореното оперативно лечение?

 

 • Какво представлява и какви лазери се използват за лечение на ДПХ?
 • Какви са страничние ефекти и усложненията, свързани с различните форми на лазерно лечение?
 • Колко дълго е възстановяването след различните форми на лазерно лечение?
 • Ще повлияе ли лазерното лечение половия ми живот и ежедневната ми дейност?
 • Какъв е рискът за развитие на ДПХ независимо от извършването на съответната форма на лазерно лечение?

Други въпроси

 • Какви форми на алтернативно лечение на ДПХ се използват?
 • Какви добавки могат да се използват за лечение на оплакванията, свързани с ДПХ?
 • Каква диета трябва да се използва и какви промени в начина на живот, за да се намали рискът от развитие на ДПХ?

Екипът на Prostata.bg

Сподели това: