Изследвания за диагностициране на ДПХ

Изследванията за диагностициране на ДПХ се извършват след обсъждането на резултатите от попълнения от пациента въпросник Международния простатен индекс (IPSS), фамилната предразположеност, миналите и съпровождащи заболявания и приеманите медикаменти, хранителните навици и начина на живот.

Следва преглед, който се нарича дигитално ректално туширане (ДРТ).

ДРТ е основно изследване при диагностиката на ДПХ. Изследването се извършва като лекарят вкарва показалеца си внимателно в ректума на пациента, като по този начин се опипва простатата и се определя нейния размер и консистенция, определя се евентуално наличие на възли и/или неравности. Ако лекарят установи някакви промени в простатата, може да назначи извършването на допълнителни изследвания за потвърждаване на диагнозата ДПХ и разграничаването и́ от други диагнози, като простатит, карцином на простатата.

 

Простатен специфичен антиген (ПСА)

ПСА е тест за установяване на промени в простатната жлеза. Взима се малко количество кръв от вената и тя се изследва в лаборатория за определяне нивото на ПСА в кръвта. ПСА е широко използван туморен маркер за диагностиката на карцинома на простатата. Освен при наличие на карцином обаче, ПСА може да бъде повишен и при наличие на простатит или ДПХ. Няма абсолютна връзка между стойността на ПСА и наличието на ДПХ и трябва да се има предвид, че неговите стойности трябва да се интерпретират внимателно.

 Други кръвни изследвания

Освен ПСА лекарят може да назначи и други кръвни изследвания в случай на силно изявени или хронични симптоми при ДПХ. Това са изследвания за определяне на бъбречната функция и общи изследвания – кръвна картина, скорост на утаяване на еритроцитите и креатинин, а в определени случаи и урея.

Анализ на урината

Анализът на урината е основен тест при диагностиката на ДПХ. Тестът представлява изследване под микроскоп на проба от урина. Изследването не поставя диагнозата ДПХ, а само да покаже наличието на кръв в урината (хематурия), левкоцити (наличие на възпаление), протеини (проблеми с бъбреците), бактериурия и други промени.

Други диагностични изследвания:

Урофлоуметрия

Урофлоуметрията е безболезнено за пациента изследване, което измерва продължителността и силата на уринарния ток. Принципът на техническото извършване варира, но изследването се извършва стандартизирано като се уринира във фуния, свързана с устройство, измерващо скоростта и обема на отделената урина, продължителността на уринирането и т.н. Нормално дебитът при уриниране е ≥ 15 ml/s. Отделената урина трябва да е поне 125-150 ml, за да може да се приемат резултатите от изследването. Когато се установи нисък дебит, това може да е в резултат на обструкция (запушване) на уретрата или декомпенсиране (отслабване на мускулатурата) на пикочния мехур – най-често в следствие на ДПХ. В случаите на висок дебит се смята, че няма обструкция (запушване) на уретрата и лечението на ДПХ няма да е ефективно.

Цистоскопия

Цистоскопията е изследване, при която се използва тънка тръбичка с оптика и осветление, с която се преминава през пениса и се оглежда уретрата и пикочния мехур. С цистоскопията може да се определи приблизително обема на простатата и в каква степен тя притиска уретрата. Може да се установят:

  • камъни в пикочния мехур
  • дивертикули (избушвания с различен размер на лигавицата на мехура през раздалечените и атрофирали мускулни влакна)
  • тумори на мехура,
  • тумори на простатата
  • тумори на уретрата
  • стриктури (сраствания) на уретрата
  • Цистоскопията като правило се извършва преди оперативното лечение на ДПХ

Изпълваща цистометрия

При това изследване пикочният мехур се изпълва със стерилен серум. Така се измерва промяната на налягането в мехура. Това изследване обикновено се извършва само в случаите с анамнеза за наличие на урологични или неврологични проблеми, които могат да повлияят функцията на пикочния мехур.

Уродинамично изследване: pressureflow

Това е комплексно уродинамично изследване. С него се измерва възможността на пикочният мехур да се изпразва плавно и напълно. Измерва се и налягането по време на уринирането. Цистометрограмата измерва колко урина може да задържи пикочният мехур. Измерва се също колко се увеличава налягането при задържането на урината и колко урина се задържа в мехура, когато пациентът има усещането за спешен позив за уриниране. При изследването се използват:

  • катетър за изпразване на пикочния мехур
  • катетър за изпълване на мехура с течност и измерване на налягането в мехура
  • катетър за измерване на налягането в ректума.

Отчитането на високо налягане едновременно с нисък уринен дебит, предполага обструкция на уретрата. При ниско налягане с нисък дебит се предполага наличието на промени във функцията на пикочния мехур.

катетър за изпълване на мехура с течност и измерване на налягането в мехура и друг катетър за измерване на налягането в ректума. Отчитането на високо налягане едновременно с нисък уринен дебит, предполага обструкция на уретрата. При ниско налягане с нисък дебит се предполага наличието на промени във функцията на пикочния мехур.

Ехография и други образни изследвания на простатата

Ехографското изследване обикновено се извършва при мъже с оплаквания от долните пикочни пътища. Ехографията се използва за измерване обема на простатата, установяване на структурни промени в бъбреците и пикочния мехур, наличието на конкременти (камъни) в бъбреците и/или пикочния мехур, задръжка на урината в бъбреците, за определяне на остатъчната урина, често след направена урофлоуметрия. Рядко може да се наложи извършването на венозна урография (контрастно рентгеново изследване), компютърна томография, ядрено магнитен резонанс или сцинтиграфия – обикновено за диагностициране на заболяване, различно от ДПХ.

проф. Димитър Младенов д.м.н.

Сподели това: