Лечение на инвазивeн карцином на пикочния мехур – обобщение

Лечението на инвазивен и авансирал карцином на пикочния мехур зависи от стадия, размера на тумора и общото здравословно състояние на пациента.

При инвазивен карцином, който все още е ограничен в пикочния мехур, целта на лечението е пълно излекуване. При повечето пациенти се препоръчва провеждането на химиотерапия с оперативно лечение или лъчелечение.

Химиотерапията се провежда с лекарства, които се прилагат чрез венозен път, действат системно на целия организъм и разрушават предимно раковите клетки. Обикновено химиотерапията се провежда преди оперативното лечение или лъчелечението.

При инвазивен карцином на пикочния мехур химиотерапията може да помогне за свиването или забавянето на растежа му. Също така химиотерапията помага за намаляване на симптомите, причинени от тумора. В тези варианти на стадий на рака може да е трудно да се вземе решение дали да се проведе или не химиотерапия. Добрата информираност, разговорът с лекуващия лекар и близките може да помогне при взимането на това решение.

Оперативното лечение на инвазивен карцином обикновено се състои в отстраняването на целия пикочен мехур (цистектомия) с простатата и семенните мехурчета при мъжа и матката, яйчниците и част от влагалището при жената, заедно с разширено отстраняване на лимфните възли в таза.

Лъчелечението се извършва с високо енергийни радиолъчи, чрез които насочено се унищожават раковите клетки.

Инвазивен карцином на пикочния мехур, който се е разпространил в други части на тялото, се определя като авансирал или метастатичен. В този стадий целта на лечението е да се ограничи разрастването на тумора и да се облекчат симптомите, свързани с него. Това лечение се нарича палиативно. За палиативно лечение се използват както системната химиотерапия, така и лъчелечението.

проф. Н. Смилов

Сподели това: