Човешки имунодефицитен вирус (HIV) и СПИН

Човешки имунодефицитен вирус е най-често предаваният вирус при сексуален контакт. Този вирус атакува клетките на имунната система. Без лечение имунната система отслабва и организмът не може да се защитава ефективно срещу различни бактерии, вируси и други микроорганизми. По този начин се развива късният стадий на инфекцията с HIV. При ранното диагностициране на инфекцията с HIV и лечение с антиретровирусна терапия пациентите, инфектирани с HIV, могат да водят активен и здравословен живот. Тази терапия може да има странични ефекти.

Какво е човешки имунодефицитен вирус (HIV) и синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН)?

Човешки имунодефицитен вирус е от групата на ретровирусите. HIV разрушава лимфоцитите в човешкия организъм, които са отговорни за защитата на организма срещу различни бактерии, вируси и други микроорганизми. Освен това HIV не може да бъде унищожен от белите кръвни клетки на организма.

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност е термин, с който се означават различни инфекции и заболявания, които са резултат от отслабване на имунната система, причинено от HIV. Поради това, че антиретровирусната терапия промени начина, по който се разглежда това състояние, все по-често се употребява терминът късен стадий на инфекция с HIV.

Как става заразяването с HIV?

Най-честият начин за заразяване с HIV е по полов път. Заразяването може да стане при вагинален, анален или орален секс, като най-често това става при вагинален и анален секс. Заразяването при орален секс става от спермата при нарушени защитни бариери в устата, като наличие на язви, наранени венци, възпаление на гърлото. Не може да стане заразяване от слюнката или сълзите на заразен човек при кихане, кашляне, целувка и близък контакт.

Използването на общи игли за инжектиране на различни вещества.

Този начи е все по-рядък и е отговорен и за разпространението на хепатит В и хепатит С.

Преливане на заразена кръв.

В развитите страни този начин на заразяване с HIV е изключително рядък, но в развиващите се страни проблемът е много сериозен. Заразяването става чрез директно преливане на заразена кръв.

Инцидентно убождане с игла по време на манипулации.

Честотата е изключително ниска. Регистрираните случаи са само в болнични заведения.

Предаване на HIV от майката на детето.

При съвременното лечение на HIV предаването на инфекцията от HIV позитивна майка на детето е 1 на 100. Извършването на цезарево сечение още повече намалява риска за инфектиране. Рядко HIV може да се предаде на детето при кърмене, така че въздържанието от кърмене е препоръчително.

Как HIV уврежда организма?

След като HIV навлезе в организма, той навлиза в лимфоцитите, където се репликира. Новите вируси разрушават лимфоцита и навлизат в други лимфоцити, където процесът се повтаря. Взеки ден се образуват милиони нови вируси и милиони лимфоцити умират. В началото организмът успява да попълни с нови унищожените лимфоцити, но след няколко години вирусите взимат надмощие и лимфоцитите започват постепенно да намаляват.

След като броят на лимфоцитите спадне под определено ниво имунната система отслабва и не може да работи добре. Когато имунната система е силно увредена от инфекцията с HIV, организмът може лесно да развива различни инфекции. Тези инфекции се причиняват от микроби, които обикновено се намират около нас, но ние не се разболяваме, тъй като имунната ни система работи добре и ни защитава от тях. При ниски нива на лимфоцитите може да се развият и заболявания, от които имунната система обикновено защитава организма, като някои видове рак например.

Какви са симптомите на HIV и СПИН?

Симптоми при първична инфекция с HIV

При първоначалното заразяване с HIV оплаквания се наблюдават в 8 от 10 пациенти. Най-честите симптоми са грип, повишаване на температурата и обрив. Други оплаквания са отпадналост, диария, увеличение на лимфните възли, главоболие и болки по мускулите.

Симптоми след първичната инфекция с HIV

След отзвучаването на симптомите от първичната инфекция може да няма симптоми в продължение на години. Ранната диагноза и лечението коренно промени концепцията за инфекцията с HIV, която в момента се разглежда като продължително заболяване. Дори и без лечение често може да няма оплаквания в рамките на 10 години и дори много хора не знаят, че са инфектирани. Въпреки че няма оплаквания, вирусът продължава да се размножава в тялото, броят на лимфоцитите постепенно намалява и пациентът може да предаде инфекцията при полов акт.

През този период някои пациенти, въпреки че са добре, могат да получат постоянно увеличение на лимфните възли или нощни изпотявания. Може периодично да се появяват язви в устата, херпес, кожни инфекции, диария и загуба на тегло.

Симптоми при СПИН

СПИН е термин, който се използва за напредналите стадии на инфекцията с HIV. Пациентите, които се лекуват след ранно диагностициране на инфекцията с HIV, не развиват този стадий.

Типично пациентите със СПИН са с:

 • Много нисък брой лимфоцити
 • Една или повече опортюнистични инфекции
 • С повишен риск от определени видове рак като лимфом и рак на шийката на матката. Саркомът на Kaposi е специфичен за инфекцията с HIV.
 • С повишен риск от развиване на свързана с HIV енцефалопатия

При кои пациенти е необходимо да се извършва тест за инфекция с HIV?

 • Всички пациенти, при които има съмнение за инфектиране с HIV или оплакванията им предполагат диференциална диагноза първична инфекция с HIV.
 • Всички пациенти с диагностицирана полово предавана инфекция.
 • Всички пациенти, използващи наркотични вещества.
 • Всички хора, за които се знае, че пристигат от страни с висока честота на заразяване с HIV.
 • Донори на кръв.
 • Болни на хемодиализа.
 • Донори и реципиенти за органна трансплантация.
 • Здравни работници след убождане/нараняване с използвани игли/инструменти.

Какъв тест е подходящ за установяване на инфекцията с HIV?

При спешен скрининг за HIV резултатите излизат в рамките на 24 часа. При липса на бърз тест резултатите обикновено са готови в рамките на 3 до 7 дни.

При използването на кръвен тест на първо място се препоръчва:

 • Четвърта генерация тест за едновременно изследване на HIV антитела и р24 антиген. Преимущество е намаляването на необходимото време от момента на заразяване и извършването на теста на един месец.
 • Трета генерация тест за HIV установява само антитела. Недостатък е, че резултатите се позитивират едва 6-7 седмици след инфектирането.

Потвърдителни тестове

Преди поставянето на диагнозата инфекция с HIV, тя трябва да бъде потвърдена с подходящ потвърдителен тест и след изследване на втора кръвна проба.

Как се преценява развитието на заболяването?

При установяване на инфекция с HIV периодично може да се изследват количеството на вирусите и количеството на лимфоцитите в кръвта. По този начин се преценява прогресията на заболяването и ефекта от лечението.

Как се лекува инфекцията с HIV?

В момента няма начин, с който инфекцията с HIV да бъде излекувана. Има възможност да се проведе лечение, което да осигурява контрол върху развитието на заболяването и колкото се може по-активен живот на пациентите с HIV. След въвеждането на модерното медикаментозно лечение на HIV смъртността от СПИН намаля драстично. При ранна диагностика и лечение много малко пациенти инфектирани с HIV развиват СПИН.

Лечението на HIV се провежда с антиретровирусни медикаменти. Има различни групи антиретровирусни лекарства, но всичките действат като намаляват скоростта на репликацията на вируса.

Обикновено лечението е комбинирано с няколко медикамента, които се взимат веднъж или два пъти дневно.

Целта на лечението е да се намали вирусното натоварване в организма до много ниски нива и броят на лимфоцитите да нарасне. Това се случва при повечето от пациентите на антиретровирусна терапия.

Има все повече данни, че с провеждането на антиретровирусната терапия, освен че се забавя значително развитието на вируса в организма, се намалява и риска от предаване на инфекцията.

Кога се започва лечението с антиретровирусни лекарства?

Като общо правило лечението с антиретровирусни лекарства започва, ако броят на лимфоцитите спадне под определено ниво или когато се появят опортюнистични инфекции или други симптоми, свързани със СПИН.

Лечението на инфекцията с HIV е много бързо променяща се област в медицината. Непрекъснато се проучват различни варианти с цел лечението да е максимално ефективно и в същото време страничните действия на терапията да са минимални и редки.

При лечението периодично трябва да се извършват кръвни тестове, за да се проследява както ефектът от лечението, така и евентуалните странични ефекти на лекарствата.

Може ли да се предотврати инфектирането с HIV?

В момента няма разработена ваксина срещу HIV. Създаването на такава ваксина се оказва много трудно, поради непрекъснатата мутация и промяна на вируса. Поради това основният начин за превенция е чрез мерки, намаляващи риска за заразяване с HIV.

Каква е прогнозата при заразяване с HIV?

При хората, заразени с HIV и диагностицирани рано може да се очаква почти нормална продължителност на живота. Продължителността на живота зависи също и от вредни навици, като ексцесивна консумация на алкохол, тютюнопушене и други.

Обобщение:

 • За да се предаде инфекцията с HIV, в тялото трябва да премине заразена с вируса кръв, сперма или вагинални секрети.
 • Заразяването с HIV не може да стане чрез прегръщане, ръкостискане или докосване.
 • Заразяването също така не може да стане чрез споделяне на храна, кърпи, посуда, телефони и чрез плувни басейни и тоалетни.
 • HIV и СПИН не са едно и също и хората, които се заразяват с HIV, не е задължително да развият СПИН.
 • Вероятността да се развие СПИН след ранно диагностициране и лечение на инфекцията с HIV е малка.
 • Дори без лечение обикновено има безсимптомен период от няколко години преди да се появят опортюнистични инфекции и други усложнения, свързани със СПИН. Това е така, защото трябват няколко години, за да може числото на лимфоцитите да намалее толкова, че имунната система да отслабне значимо.

проф. Ненчо Смилов д.м.

Сподели това: